พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today

Engineering Today  รับรางวัล Thailand Energy Awards 2009  เป็นครั้งที่ 3


               (20 พฤษภาคม 52)  ฯพณฯนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2009 ให้แก่นิตยสาร Engineering Today ในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย   โดย กิตติ วิสุทธิรัตนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Engineering Today เป็นผู้รับมอบณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ รางวัลที่ Engineering Today ได้รับในครั้งนี้นับเป็นการรับรางวัลเป็นครั้งที่ 3
หลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2005 ครั้งแรกในปี 2548 และ ครั้งที่ 2  รางวัล Thailand Energy Awards 2007  ในปี 2550  

               การประกวดThailand Energy Awards 2009 จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   กระทรวงพลังงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง ความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เห็นคุณค่าของพลังงาน จนสามารถนำไปสู่การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนได้อย่าง เป็นรูปธรรม โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งโครงการประกวดทั้งสิ้น 120 ราย แบ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 106 รายและพลังงานทดแทน 14ราย และมีผลงานดีเด่นที่รับรางวัลทั้งสิ้น 42 รางวัล

               โดยรางวัล Thailand Energy Awards 2009 แบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่   ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  มีผู้ได้รับรางวัล 31 รางวัล  แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นประเภทโรงงาน 8  รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทอาคารสองรางวัล รางวัลดีเด่นประเภทบุคลากร   9 รางวัล  รางวัลชมเชยประเภทพิเศษ (Special Submission)   สองรางวัล  และรางวัลดีเด่นประเภทผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน   10 รางวัล  โดยนิตยสาร Engineering Today  รับในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  และนิตยสารสารคดี รับรางวัลในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทนิตยสารกลุ่มทั่วไป

               ด้านพลังงานทดแทน แบ่งการประกวดออกเป็นสามประเภท ได้แก่  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (ON-GRID) รับรางวัลดีเด่นหนึ่งรางวัล และรางวัลชมเชยสองรางวัล
 โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID)   รับรางวัลดีเด่นสามรางวัล และรางวัลชมเชยสามรางวัล  และโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชีวมวล
 (BIOMASS CO-GENERATION  POWER PLANT)
  รับรางวัลดีเด่น หนึ่งรางวัล

               ทั้งนี้ พพ. จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศไทยเข้าเป็นตัวแทนประกวดในโครงการ ASEAN Energy Awards   โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

               นิตยสาร Engineering Today ขอแสดงความยินดีกับคนพลังงานที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติในครั้งนี้ และเป็นกำลังให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกใบนี้ที่น่าอยู่


ฯพณฯนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล  รมว.พลังงาน ดร.พานิช พงศ์พิโรดม อธิบดี พพ.
ฯพณฯนพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกุล  รมว.พลังงาน
ดร.พานิช พงศ์พิโรดม อธิบดี พพ.
กิตติ วิสุทธิรัตนกุล Kitti Wisutthiratanakul เอ็มดีเทคโนโลยี มีเดีย กิตติ วิสุทธิรัตนกุล Kitti Wisutthiratanakul ถ่ายภาพคู่กับ รมว. พลังงาน
กิตติ วิสุทธิรัตนกุล เอ็มดีเทคโนโลยี มีเดีย
รับมอบรางวัลเป็นครั้งที่ 3
ถ่ายภาพคู่กับ รมว. พลังงาน
ช่อง3 รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ ์ ทีวี ธันเดอร์ รับรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ช่อง3 รับรางวัลสถานีโทรทัศน์
ทีวี ธันเดอร์ รับรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เดลินิวส์ รับรางวัลนสพ.กลุ่มทั่วไป ฐานเศรษฐกิจรับรางวัลนสพ.เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
เดลินิวส์ รับรางวัลนสพ.กลุ่มทั่วไป ฐานเศรษฐกิจรับรางวัลนสพ.เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้ากองบก.สารคดี รับรางวัลนิตยสารเฉพาะกลุ่มทั่วไป
ดีเจอ้อย ประจำคลื่นกรีนเวฟ รับรับรางวัลผู้ผลิตรายการวิทยุ
หัวหน้ากองบก.สารคดี รับรางวัลนิตยสารเฉพาะกลุ่มทั่วไป ดีเจอ้อย ประจำคลื่นกรีนเวฟรับรับรางวัลผู้ผลิตรายการวิทยุ
เปิดแชมเปญฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษ จ๊อบ สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล  บก. Engineering Today
เปิดแชมเปญฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษ
หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลถ่ายภาพกับรมต.เป็นที่ระลึก
หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลถ่ายภาพกับรมต.เป็นที่ระลึก จ๊อบ –สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล  บก. Engineering Today
ทีมกองบก. Engineering Today
ทีมกองบก. Engineering Today
Kitti Wisutthiratanakul
   
   
   
   
   

Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260