พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today

Engineering Today  รับรางวั?Thailand Energy Awards 2009  เป็นครั้งที่ 3


               (20 พฤษภาค?52)  ฯพณฯนพ.วรรณรัตน? ชาญนุกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวั?Thailand Energy Awards 2009 ให้แก่นิตยสา?Engineering Today ในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงา?nbsp; ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมา?/strong>   โด?กิตต? วิสุทธิรัตนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลย?มีเดีย จำกั?/strong> ผู้ผลิตนิตยสาร Engineering Today เป็นผู้รับมอบณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล?ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ? หลักสี?nbsp;รางวัลที?Engineering Today ได้รับในครั้งนี้นับเป็นการรับรางวัลเป็นครั้งที? 3
หลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2005 ครั้งแรกในปี 2548 แล?ครั้งที่ 2  รางวัล Thailand Energy Awards 2007  ในปี 2550  

               การประกว?strong>Thailand Energy Awards 2009 จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โด?กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   กระทรวงพลังงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึ?ความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่?และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เห็นคุณค่าของพลังงา? จนสามารถนำไปสู่การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนได้อย่าง เป็นรูปธรร?nbsp;โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งโครงการประกวดทั้งสิ้? 120 รา? แบ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงา?106 รายและพลังงานทดแทน 14รา? และมีผลงานดีเด่นที่รับรางวัลทั้งสิ้น 42 รางวัล

               โดยรางวั? Thailand Energy Awards 2009 แบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่   ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  มีผู้ได้รับรางวั?31 รางวัล  แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นประเภทโรงงาน 8  รางวัล รางวัลดีเด่นประเภทอาคารสองรางวัล รางวัลดีเด่นประเภทบุคลาก?nbsp;  9 รางวัล  รางวัลชมเชยประเภทพิเศษ (Special Submission)   สองรางวั?nbsp; และรางวัลดีเด่นประเภทผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน   10 รางวัล  โดยนิตยสาร Engineering Today  รับในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประเภทนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป้าหมา? และนิตยสารสารคดี รับรางวัลในฐานะผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทนิตยสารกลุ่มทั่วไป

               ด้านพลังงานทดแทน แบ่งการประกวดออกเป็นสามประเภ?ได้แก่  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (ON-GRID) รับรางวัลดีเด่นหนึ่งรางวัล และรางวัลชมเชยสองรางวั?br />  โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID)   รับรางวัลดีเด่นสามรางวัล และรางวัลชมเชยสามรางวั?nbsp; แล?strong>โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชีวมวล
 (BIOMASS CO-GENERATION  POWER PLANT)
  รับรางวัลดีเด่?หนึ่งรางวั?br />
               ทั้งนี?พพ. จะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศไทยเข้าเป็นตัวแทนประกวดในโครงการ ASEAN Energy Awards   โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานระดับภูมิภาคอาเซีย?/strong>ต่อไ?br />
               นิตยสา?Engineering Today ขอแสดงความยินดีกับคนพลังงานที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติในครั้งนี้ และเป็นกำลังให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อ? เพื่อโลกใบนี้ที่น่าอยู?/em>


ฯพณฯนพ.วรรณรัตน?ชาญนุกุล  รม?พลังงา? /></td>
    <td><img src=
ฯพณฯนพ.วรรณรัตน?ชาญนุกุล  รม?พลังงา?/strong>
ดร.พานิ?พงศ์พิโรดม อธิบดี พพ.
กิตต?วิสุทธิรัตนกุล Kitti Wisutthiratanakul เอ็มดีเทคโนโลย?มีเดีย กิตต?วิสุทธิรัตนกุล Kitti Wisutthiratanakul ถ่ายภาพคู่กั?รม? พลังงา? /></td>
  </tr>
  <tr style=
กิตต?วิสุทธิรัตนกุล เอ็มดีเทคโนโลย?มีเดีย
รับมอบรางวัลเป็นครั้งที่ 3
ถ่ายภาพคู่กั?รม? พลังงา?/strong>
ช่อง3 รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ ?></td>
    <td><img src=
ช่อง3 รับรางวัลสถานีโทรทัศน์
ทีวี ธันเดอร์ รับรางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เดลินิวส?รับรางวัลนสพ.กลุ่มทั่วไ?></td>
    <td><img src=
เดลินิวส?รับรางวัลนสพ.กลุ่มทั่วไ?/td> ฐานเศรษฐกิจรับรางวัลนส?เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้ากองบก.สารคดี รับรางวัลนิตยสารเฉพาะกลุ่มทั่วไป
ดีเจอ้อย ประจำคลื่นกรีนเว?รับรับรางวัลผู้ผลิตรายการวิทยุ
หัวหน้ากองบก.สารคดี รับรางวัลนิตยสารเฉพาะกลุ่มทั่วไป ดีเจอ้อย ประจำคลื่นกรีนเวฟรับรับรางวัลผู้ผลิตรายการวิทย?/strong>
เปิดแชมเปญฉลองครบรอบหนึ่งทศวรร? width= จ๊อบ สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกู? บก. Engineering Today
เปิดแชมเปญฉลองครบรอบหนึ่งทศวรร?
หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลถ่ายภาพกับรม?เป็นที่ระลึก
หน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลถ่ายภาพกับรม?เป็นที่ระลึก จ๊อบ –สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกู?nbsp; บก. Engineering Today
ทีมกองบก. Engineering Today hair bundles uk
ทีมกองบก. Engineering Today
Kitti Wisutthiratanakul
   
   
   
   
   

Not only is it a tremendous time saver, but a proper lace wigs guarantees a specific style, body, length, and fullness, meaning the wearer knows how beautiful they'll appear every time they wear the brazilian virgin hair. Not to mention, a wig can hid the effects of aging and save the owner a ton of money on cuts and lace front wigs uk. However, for some people wig wearing is a product of severe hair loss or could be a side-effect of a serious illness or treatment. Whatever the reasoning, there are a variety of different lace front wigs uk and materials to choose from. There are a plethora of different materials to choose from. While most people today select lace wigs uk a lot of today's hairpieces available are made from horsehair, wool, feathers, buffalo hair, yak hair, or a series of synthetic materials. There are also a plethora of different types of wig caps.

Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260