พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today

Magazine
» Engineering Today ปีที่ 16 ฉบับที่ 168 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

Engineering Todayengineering todayปีที่ 16 ฉบับที่ 168 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคา : 80.00 บาท


เรื่องเด่นในฉบับ :

- ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021
- โครงการวางแผนศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลในอ่าวไทย (1)
- นักวิขาการแนะใช้นวัตกรรมบูรณาการกับเมืองอัจฉริยะ มุ่งสร้างสมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ
- สกว.หนุนนักวิจัยพัฒนาหุ่นจำลองยางพาราตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง

Focus :
?????

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.engineeringtoday.net/bookshelfรายชื่อบทความในวารสาร Engineering Today ปีที่ 16 ฉบับที่ 168 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่อง
บทบรรณาธิการวิศวกรไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย รับรางวัลเกียรติยศ ในงานประชุมนานาชาติสมาพันธ์สมาคมวิศวกรรมอาเซียน “CAFEO ครั้งที่ 36”
ผู้เขียน : กิตติ วิสุทธิรัตนกุล
AIไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 เวทีสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์สัญชาติไทยสู่ระดับสากล
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Constructionทาทา สตีล ชู 8 โครงการก่อสร้างไทยที่โดดเด่น ดีไซน์ลํ้า รับปีกุน
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Cover StoryA world first for contactless liquid level measurement (2)
ผู้เขียน : Jürgen Skowaisa
Energy TodayBGRIM ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 5 พันล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายใต้การสนับสนุนของ ADB 100% รายแรกของไทย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Engineering 4.0คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Innovationตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ-ราคาถูกกว่านำเข้า 10 เท่า
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Interviewดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. คนที่ 15 “มุ่งให้ วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ผู้เขียน : ทัศนีย์ เรืองติก
IT Updateซิสโก้คาดการณป์ ี ค.ศ. 2020 มบี ริษทั ปรับเปลยี่ นสูร่ ะบบดิจทิ ลั 75%
ผู้เขียน : สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล
Logisticsโครงการวางแผนศูนย์โลจิสติกส์ทางทะเลในอ่าวไทย (1)
ผู้เขียน : รศ. ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์, ผศ.ธนัช สุขวิมลเสรี
Project Managementบทสรุปการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเจริญเติบโตทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน (ตอน 2)
ผู้เขียน : ดร.พรชัย องค์วงศ์สกุล
Propertyภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร เปิดตัวออฟฟิศแคมปัสแห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียว รับเทรนด์ออฟฟิศอนาคต
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Propertyสิริ เวนเจอร์ส เผยแผนลงทุนปลายปี ประกาศ “SIRI VENTURES Private PropTech Sandbox” ในปีหน้า
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Research & Developmentสกว. จับมือ มทร.ศรีวิชัย ชูผลสำเร็จโครงการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่ (ABC) ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มนํ้าปะเหลียน จ.ตรัง
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Roboticsกลุ่มทรู จับมือ ซาวิโอ๊ก เปิดตัว Relay หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ ครั้งแรกในไทย
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Roboticsฟีโบ้ จับมือ เจมาร์ท-จันวาณิชย์ และ UBTECH ร่วมกันพัฒนา Robotics และ AI ป้อนธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
Smart Cityนักวิชาการแนะใช้นวัตกรรมบูรณาการกับเมืองอัจฉริยะ มุ่งสร้างสมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบ
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ
บทความระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์นำทางนโยบาย Thailand 4.0
ผู้เขียน : ซาการิ คูอิกกะ

« Back »


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260