พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่2
พฤษภาคม 2560

» กรอ.เตือนโรงงานระวังไฟไหม้ เผยสถิติ 8 โรงงานกลุ่มเสี่ยงปี '59 แนะโรงงานทั่วไทย ดาวน์โหลดคู่มือป้องกันอัคคีภัย


กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) แจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานเพิ่มความระมัดระวังในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรทำงานหนักในช่วงหน้าร้อน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจกำกับดูแลและกำชับให้ผู้ประกอบการโรงงานปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอย่างเคร่งครัด หวังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์

สำหรับอุตสาหกรรม 8 กลุ่มเสี่ยงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก โฟม กระดาษ ยาง กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร แป้ง มันสำปะหลัง อาหารสัตว์ กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ เส้นใยจากพืช ฟอกย้อมผ้า กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกากหรือขยะอุตสาหกรรม รีไซเคิลของเสีย กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สารเคมี สารอันตราย กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารไวไฟ สี ทินเนอร์ ก๊าซ วัตถุระเบิด ต้มกลั่นสุรา สกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น งานซ่อม หล่อหลอม งานโลหะ โกดังเก็บสินค้าที่ไม่ใช่โรงงาน โดยจากสถิติปี 2559 กลุ่มโรงงานดังกล่าวมีอุบัติเหตุไฟไหม้จำนวน 117 ครั้ง

มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในปีนี้ ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิกว่า 42-43 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรของโรงงานต้องทำงานหนักทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีมาตรการกำกับดูแลและแจ้งเตือนโรงงานให้ระมัดระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุในโรงงานที่อาจเกิดขึ้น กรมโรงงานฯ จึงได้ออกเตือนและกำชับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างาน และคนงานในโรงงานให้ระมัดระวังในการประกอบกิจการและดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในโรงงานได้ พร้อมทั้งกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานให้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบการโรงงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการโรงงานควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานและข้อควรระวังในการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำคู่มือป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการโรงงานสามารถเข้าไปโหลดข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการเกิดเพลิงไหม้ของโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ เมื่อปี 2559 รวมทั้งหมด 117 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดมาจากอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม หากคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างอัคคีภัยกับจำนวนโรงงานแต่ละประเภท พบว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสารไวไฟ การจัดการกากอุตสาหกรรม รีไซเคิลน้ำมัน เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี สิ่งทอ และเส้นใย ซึ่งพบว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหม้บ่อยที่สุด คือ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร รองลงมาคือสาเหตุจากการซ่อม การเชื่อม การกรองเชื้อเพลิง

Main


ข่าวใหม่

•  สวทช. หนุน SME งานเชื่อมไทยในพื้นที่ EEC ปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรมและการยกระดับงานเชื่อม [22 มิ.ย. 2561]

•  ช.การช่าง หนุน “สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2018” ดันสตาร์ทอัพหน้าใหม่ยกระดับก่อสร้างไทย [22 มิ.ย. 2561]

•  ระบบโครงสร้างฐานราก “ใครว่าไม่สำคัญ” [22 มิ.ย. 2561]

•  L&E จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หนุนภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ [21 มิ.ย. 2561]

•  SingularityU Thailand Summit ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับงานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับโลก  [21 มิ.ย. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260