พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่13
กันยายน 2560

» แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศเป้าหมายใหม่ที่ท้าทาย มุ่งสร้างผลประกอบการยอดเยี่ยมคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


กรุงเทพฯ :แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารเคมีเฉพาะด้านของโลกประกาศความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรการเร่งการเจริญเติบโตของผลกำไรให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะปรับปรุงความมั่นคงทางธุรกิจและผลกำไรในระยะยาวสำหรับหลายปีข้างหน้า และได้ตั้งเป้าหมายใหม่ทางการเงินในระยะกลาง โดยในปีการเงิน 2021 (พ.ศ.2564) ผลกำไรจากการดำเนินงาน -วัดในเทอมของกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) – คาดว่าจะอยู่ที่ 14 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีการเงิน 2016 (พ.ศ.2559) ที่เพิ่งผ่านไปทำได้ถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทมีสถานะมั่นคงมากขึ้นและมีความแปรปรวนในผลประกอบการลดลงแลนเซสส์มุ่งที่จะเติบโตในด้านยอดขายที่ระดับนานาชาติให้สูงกว่าภายในประเทศเยอรมนี

“ขณะนี้แลนเซสส์ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและมีแนวทางในการเติบโตของผลกำไรที่ชัดเจน ในปีที่จะถึงนี้ มุ่งมั่นที่จะทำให้เต็มศักยภาพของเราและเปลี่ยนแลนเซสส์ให้กลายเป็นบริษัทฯ ที่เข็มแข็งมากโดยเสริมสร้างความสมดุลและความมั่นคงขึ้นในทุก ๆ ส่วนของเรา เพิ่มผลกำไร และท้ายที่สุดสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบทีมที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นร่วมกัน” Matthias Zachet , CEO ของ LANXESS AG.กล่าว

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่นี้แลนเซสส์จะต้องพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มบริษัทต้องการที่จะเลือกไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองตำแหน่งผู้นำในตลาดและสร้างผลกำไรที่น่าพึ่งพอใจได้อย่างยั่งยืนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลายโครงการที่เป็นการลงทุนภายในบริษัทฯ ในส่วนที่ยังไม่รวมกับธุรกิจที่ควบกิจการมา (organic investment) โดยมีถึง 400 ล้านยูโร (ประมาณ 16 พันล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อยูโร) ระหว่างปีการเงิน 2016 ถึง 2020 (พ.ศ.2559-2563) – ประกอบด้วยโครงการที่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจ (return on capital employed : ROCE) โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีการเงิน 2016 (พ.ศ.2559) ที่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 6.9 %

นอกจากนั้นแลนเซสส์มุ่งจะขยายตลาดไปในภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างดุลยภาพให้แก่บริษัทฯ ลดความแปรปรวนของผลประกอบการอันเนื่องมาจากการพึ่งพายอดขายจากภูมิภาคหรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดที่กำลังเติบโตในภูมิภาคเอเชีย และอเมริการเหนือ ร่วมทั้งขยายตัวไปในตลาดใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมพลังงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

ประสานธุรกิจกับเคมตูรา (Chemtura) ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเงิน 2017

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แลนเซสส์สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินใหม่ประกอบด้วยผลตอบแทนที่ได้จากการประสานธุรกิจ (Synergies Stemming) ในการควบรวมกิจการกับเคมตูราซึ่งถือว่าเป็นการควบรวมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ แลนเซสส์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายร่วมกันถึง 100 ล้านยูโร (ประมาณ 4 พันล้านบาท) ต่อปีจนกระทั่งถึงปี 2020 (พ.ศ. 2563) และประหยัดค่าใช้จ่ายในปี 2560 นี้ ประมาณ 25 ล้านยูโร (ประมาณ 1 พันล้านบาท) และประมาณการว่าจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ต่อเนื่องจากการควบรวมนี้ได้อีกถึง EURO 140 ล้าน (ประมาณ 5.6 พันล้านบาท)

สำหรับค่าใช้จ่าย 100 ล้านยูโร (ประมาณ 4 พันล้านบาท) ที่คาดว่าจะประหยัดได้จากการควบรวม มาจากกระบวนการผลิตและการจัดซื้อ เช่น แลนเซสส์มีโครงการ “โรงงานแห่งความเป็นเลิศ” (Manufacturing Excellence) ที่จะใช้ในการปรับปรุงโรงงานผลิตในที่ต่าง ๆ ของเคมตูราเดิมให้มีกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ยิ่งกว่านั้น การรวมยอดการสั่งซื้อของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันสำหรับการซื้อวัตถุดิบในการผลิตที่สูงถึง 2.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 1 แสนล้านบาท) น่าจะลดลงได้ เนื่องจากการนำสัญญาของผู้ขายที่เหมือนกันมารวมกันทำให้เพิ่มอำนาจต่อรองและมีการวางแผนที่สร้างการเชื่อมโยงแบบย้อนหลังไปยังแหล่งวัตถุดิบมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าขนส่งและโลจิสติกส์รวมลงได้ เช่น เมื่อรวมทุกธุรกิจเข้าด้วยกัน พบว่ามีคลังสินค้ากระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 200 แห่งที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเช่าที่อื่นอีก

ผลการประหยัดต้นทุนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของการประสานควบรวมนี้มาจากภูมิภาคอเมริการเหนือ โดยลดต้นทุนและโครงสร้างในการมีคณะกรรมการบริหารของเคมตูราทั้งหมด ยกเลิกสำนักงานใหญ่ในฟิลาเดลเฟีย และ จะไม่มีค่าใช้จ่ายของเคมตูราในตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไป ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันอยู่จะถูกขจัดออกไป ขณะนี้มีโครงการ 40 แห่งที่กำลังเริ่มดำเนินงานในอเมริกาเหนือ ส่วนอีก 20เปอร์เซ็นต์คาดว่าจะมาจากการรวมโครงสร้างส่วนการตลาดและการขายทั่วโลก

ตั้งเป้าที่จะปรับทั่วทั้งองค์กรให้เป็นดิจิทัล (Digitalization)

แลนเซสส์มุ่งที่จะเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยการริเริ่มโครงการทำทั้งกลุ่มบริษัทให้เป็นดิจิตอล (Group-wide Digitalization) โดยตั้งแผนกงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 30 คนขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ “Digitalization จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบยั่งยืน ในกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมของลูกค้าของเรา ทำให้มีโอกาสมากขึ้น และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งทั่วทั้งบริษัทฯ

“เราต้องการที่ผลักดันในเชิงรุกในการเปลี่ยนแลนเซสส์ให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนการดำเนินงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นในเวลาได้ทันเวลา สิ่งที่โครงการมุ่งเป้าไปคือการทำให้เป็นดิจิทัลทั่วทุกคน หน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การสร้างมูลค่า (value chain) ของแลนเซสส์ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ พัฒนารูปแบบทางธุรกิจที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นและเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลให้พนักงานทั้งหมดขององค์กร ” Matthias Zachet กล่าว>

Main


ข่าวใหม่

•  กลุ่มบริษัทไทยออโตทูลส์ จับมือ มทร.ธัญบุรี พร้อมปั้นบัณฑิตวิศวกรรมพันธุ์ใหม่ รองรับไทยแลนด์ 4.0  [18 พ.ค. 2561]

•  “อิตัลไทยวิศวกรรม” ปรับทัพครั้งใหญ่ เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ บุก Smart Grid เต็มตัว  [18 พ.ค. 2561]

•  กระทรวงอุตฯ ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 [18 พ.ค. 2561]

•  กพร. เผยการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ บริษัท ไชน่า หมิงต๋า ถูกต้องตามกฎหมาย [17 พ.ค. 2561]

•  สจล. เผยความสำเร็จ “นวัตกรรมข้าวน้ำตาลต่ำ” คืนมื้ออร่อยให้ผู้ป่วยเบาหวาน [15 พ.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260