พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่28
พฤศจิกายน. 2560

» ดีป้าชูผลสำเร็จดิจิทัล สตาร์ทอัพ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปีหน้า


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ภายใต้ชื่อ “Digital Startup” เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากร และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสายเลือดใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจได้

ดีป้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพกว่า 500 ทีม ภายใต้กระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นในการเฟ้นหาสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมระดับสากล 10 ทีมสุดท้าย เพื่อไปศึกษาดูงานพร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ โดยได้มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากการจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง สร้างเวทีและโอกาสให้แก่นักเรียน-นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนต์ ไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเร่งการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล หรือ Accelerate Program เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เติบโตแบบก้าวประโดด และกิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง Tech Startup Club ร่วมกับ 44 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา 15 เดือนที่ผ่านมา “ดีป้า” ได้เดินหน้าผลักดันโครงการ “Digital Startup” ในปี 2560 จนสัมฤทธิ์ผล สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 5,000 คนทั่วประเทศ เกิดไอเดียในการนำดิจิทัลไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 500 ผลงาน สร้างและผลักดันทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ สามารถต่อยอดเข้าสู่ ภาคธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 40 ทีม เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากลให้กับสุดยอดสตาร์ทอัพไทย 10 ทีมสุดท้าย รวมถึงได้สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จนเกิดระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ หรือ Startup Ecosystem ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ในปี 2561 และในอนาคต “ดีป้า” ยังคงจะเดินหน้าในการดำเนินการสร้างรากฐานของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งในด้านการตลาดและการลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และส่งเสริมการดำเนินการระหว่างกัน ร่วมกันพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการ Digital Startup ภายใต้แนวคิด “Digital Startup: Dare to Dream with Extreme Passion” เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการในปีนี้ และสานต่อการส่งเสริม Digital Startup ในปีถัดไป โดยได้รับเกียรติจาก ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล และ ธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน มาร่วมแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการร่วมทุน และการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลก พร้อมการเสวนาร่วมกันของตัวแทนสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากการได้ไปศึกษาดูงานที่ซิลิคอนวัลเลย์ เมืองแห่งขุมทรัพย์ทางด้านไอที และประเทศชั้นนำในเอเชียอย่างประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เป็นเวลากว่า 20 วัน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอ็กซ์ กรุงเทพมหานคร

“โจทย์ของโครงการนี้คือทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ และเร่งปลูกฝังทัศนคติของผู้ประกอบการดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะเด็กในวัยนี้มีต้นทุน ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ น้อยกว่าคนที่ทำงานแล้ว และยังสามารถสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนได้ แต่ข้อจำกัดที่พบคือ ความหลากหลาย หรือประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหายังน้อย ซึ่ง “Tech Startup Club” นั้นได้นำไปสู่การใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จากการที่มีวิทยากรมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ ให้ฟัง โดยเฉพาะความรู้ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการผลักดัน ให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจจริง ซึ่ง Accelerate Program ก็เช่นกัน แต่จัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น สิ่งที่คาดว่าจะเกิดคือ เราจะพยายามมุ่งมั่นผลักดันต่อไป เพราะไอเดียของธุรกิจดิจิทัลไม่มีกำแพงกั้น ธุรกิจในต่างประเทศสามารถเข้ามาในไทยได้รวดเร็ว เราเลยต้องสร้างเองไปด้วย แต่กิจกรรมที่ทางโครงการได้ไปศึกษางานสตาร์ทอัพระดับโลก คือการเอาตัวเองไปฝังไว้ในระบบนิเวศน์จริง ๆ ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ มีโอกาสได้เข้าเรียนจริง ๆ ได้เรียนรู้ Process ได้ทำจริง และเข้าใจที่มาที่ไป

“ดีป้า” เป็นกองเสบียง ที่ทำเสบียงเตรียมเอาไว้ สามารถหยิบไปใช้ได้เลยใคร และไปต่อเองได้ สำหรับดีป้าเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เราก็ได้เตรียมการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพผ่านมาตรการต่าง ๆ ในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” ฉัตรชัย กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  ออริจิ้น” โชว์ผลประกอบการดีต่อเนื่อง แย้ม 9 เดือนแรกของปีสร้างยอดขายมากกว่า 20,000 ล้านบาท [22 ต.ค. 2561]

•  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ฉลอง 40 ปี มอบโคมไฟโมบิยาครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่ไร้พลังงาน [22 ต.ค. 2561]

•  สกว.หนุนนักวิจัยพัฒนาหุ่นจำลองยางพาราตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ -ราคาถูกกว่านำเข้า 10เท่า  [22 ต.ค. 2561]

•  กสอ. ผุด “ไทยเด่น” หนุนชุมชนชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรง [19 ต.ค. 2561]

•  BGRIM เผยนักลงทุนแห่จองสูงกว่า 2 เท่าหุ้นกู้มูลค่า 9,700 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ  [19 ต.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260