พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่25
มกราคม 2561

» อาคาร 2 แห่งของบางจากฯ คว้าใบรับรอง LEED ระดับ Platinum สำหรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์


ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว 2 ใบรับรองแห่งอาคารสีเขียวระดับนานาชาติ หรือใบรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) ระดับ Platinum ของสภาอาคารเขียวสหรัฐ อเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ซึ่งอาคารสำนักงานใหญ่ของ บางจากฯ ได้รับ ส่งผลให้บางจากฯ ขึ้นแท่นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองในประเภท LEED for Commercial Interior (LEED CI) บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Erik Anderson ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกลุ่มพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี

ชัยวัฒน์ กล่าวว่า อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บางจากฯ มีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน น้ำ การดูแลคุณภาพอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ใบรับรองจาก USGBC โดยใบรับรองทั้งสองที่บางจากฯ ได้รับ แบ่งเป็นใบรับรองที่มอบให้สำหรับ Bangchak Convention and Meeting Center บนพื้นที่ขนาด 2,193 ตารางเมตร บริเวณห้องประชุมชั้น 8 และชั้น 10 และใบรับรองที่มอบให้ Bangchak @Bangchak Head Office บนพื้นที่ขนาด 10,676 ตารางเมตร ของอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบางจากฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation และ Regional Priority Credit

การได้รับใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจากผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยบริษัท บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีแนวทางการบริหารสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหประชาชาติที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยได้นำหลักการดังกล่าวมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง คุณค่าและมูลค่า ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อให้สมกับที่เป็นอุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวทางแห่งความยั่งยืนที่บางจากฯ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นบ้านบางจากสีเขียวที่มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เริ่มตั้งแต่กระบวนการตกแต่ง ก่อสร้างจนถึงการใช้อาคาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอาคารให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดโลกร้อน โดยเริ่มจากก้าวเล็กๆ ในปี พ.ศ. 2548 ที่ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานในองค์กรด้วยการปิดไฟกับโครงการพลังงานหาร 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้เริ่มเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเป็นรุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และนำระบบอาคารอัจฉริยะมาใช้จัดการด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด Bangchak Green Office Model ที่แบ่งเป็น Green Building มุ่งเน้นการออกแบบ เปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงที่คุ้มค่าและประหยัด และ Green Management ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาคารควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับรางวัลมาตรฐานระดับประเทศในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประหยัดพลังงาน

Main


ข่าวใหม่

•  จุฬาฯ จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” [17 ม.ค. 2562]

•  ซิสโก้ - เอ.ที. เคียร์เน่ ชี้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยอีก 10 ปีข้างหน้าเติบโตถึง 1.6 ล้านล้านบาท  [15 ม.ค. 2562]

•  เทรนด์ไมโครคาดการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยประจำปี 2019 [15 ม.ค. 2562]

•  ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp  [14 ม.ค. 2562]

•  สระบุรีเตรียมแผนพลิกถนน “สุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ 21 ม.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่ มุ่งเป้าสู่เมืองไมซ์อัจฉริยะ  [14 ม.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260