พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่2
กุมภาพันธ์ 2561

» กนอ.จับมือเอกชน จัดตั้ง“นิคมฯฟู้ด วัลเลย์ และนิคมฯซีพี” ด้วยงบลงทุนเฉียดหมื่นล้านบาท รองรับการลงทุน EEC


กรุงเทพฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2561 : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมผนึกกำลังภาคเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน 2 นิคมฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนพื้นที่ประมาณ 1,398 ไร่ ภายใต้การลงทุน 4,200 ล้านบาท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร มีอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ และโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. บนพื้นที่ 3,068 ไร่ งบประมาณการลงทุน 5,628.50 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า คณะกรรมการ กนอ. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมดำเนินงาน ล่าสุดจึงเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว 2 นิคมฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่ประมาณ 1,398 ไร่ ซึ่งจะร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด

โดยนิคมฯดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เน้นการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากล

นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ Cluster กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นวัตกรรมทางด้านอาหาร โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการจัดตั้ง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์

"สำหรับมูลค่าการลงทุนของโครงการฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการแบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 61.96 เขตพาณิชยกรรม ร้อยละ 2.50 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 21.35 และพื้นที่สีเขียวร้อยละ 14.19 ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี และคาดว่าจะสามารถขายพื้นที่หมดภายในระยะเวล ปี ซึ่ง กนอ.เชื่อว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดโดยรอบ พร้อมทั้งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 6,300 คน" ผู้ว่า กนอ. กล่าว

วีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งโครงการจะร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซี.พี. บนเนื้อที่ 3,068 ไร่ ในตำบลมาบข่า ตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 5,628.50 ล้านบาท โดยโครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะขาย/ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าวได้หมดภายใน 6 ปี

Main


ข่าวใหม่

•  จุฬาฯ จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” [17 ม.ค. 2562]

•  ซิสโก้ - เอ.ที. เคียร์เน่ ชี้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยอีก 10 ปีข้างหน้าเติบโตถึง 1.6 ล้านล้านบาท  [15 ม.ค. 2562]

•  เทรนด์ไมโครคาดการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยประจำปี 2019 [15 ม.ค. 2562]

•  ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp  [14 ม.ค. 2562]

•  สระบุรีเตรียมแผนพลิกถนน “สุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ 21 ม.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่ มุ่งเป้าสู่เมืองไมซ์อัจฉริยะ  [14 ม.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260