พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันจันทร์ที่12
กุมภาพันธ์ 2561

» กนอ.เตรียมปลุกเอกชนร่วมเทงบหมื่นล้าน เนรมิตท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 พร้อมมอบสิทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือ – งานถมทะเล เริ่มกลางปี 61


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. )เตรียมเชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนการจัดสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยเตรียมแผนดำเนินการที่จะเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาท่าเทียบเรือในช่วงกลางปี 2561 ภายใต้การจัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ งบประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนพื้นที่ถมทะเลและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า สำหรับความสนใจและความพร้อมของนักลงทุนขณะนี้ ได้มีนักลงทุนบางรายให้ความสนใจในการร่วมลงทุนด้านต่างๆแล้ว อาทิ การก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเล การจัดสร้างพื้นที่จัดเก็บถังสารเคมีและถังเก็บก๊าซปิโตรเลียม การดำเนินกิจการบริหารจัดการท่าเรือ เป็นต้น

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อให้การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นไปอย่างราบรื่น ในปี 2561 นี้ กนอ.จึงได้เตรียมการพัฒนาพื้นที่สำหรับก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ไว้ประมาณ 1,000 ไร่ พร้อมเตรียมแผนดำเนินการที่จะเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาท่าเทียบเรือในช่วงกลางปี 2561 ภายใต้งบประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
● ส่วนพื้นที่ถมทะเลและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและแอ่งกลับเรือ งานถมทะเล งานก่อสร้างเขื่อนหินกันทรายรอบพื้นที่ งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ
● ส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า โดยแบ่งเป็น ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว 2 ท่า มีพื้นที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่า 814 เมตร ท่าเทียบเรือก๊าซ 3 ท่า มีพื้นที่ 200 ไร่ ความยาวหน้าท่า 1,415 เมตร ท่าเทียบเรือบริการ รวมถึงคลังสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ 150 ไร่

สำหรับความสนใจและความพร้อมของนักลงทุนขณะนี้ ได้มีนักลงทุนและบางบริษัทเอกชนบางรายให้ความสนใจทั้งในส่วนของพื้นที่ถมทะเลและส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเล การจัดสร้างพื้นที่จัดเก็บถังสารเคมี(Liquid Chemical Tank farm) และถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Storage Tank) รวมทั้งพร้อมที่จะดำเนินกิจการบริหารจัดการท่าเรือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือบนพื้นที่ถมทะเลเพื่อลงทุนโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) บนพื้นที่จำนวนประมาณ 200 ไร่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ รายละเอียดและเงื่อนไขสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน และหากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบกับโครงการก็จะมีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมลงทุนต่อไป

นายวีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กนอ. ยังได้กำหนดให้การพัฒนาท่าเรือฯ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics สอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ซึ่งกนอ.ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย และมีจำนวนท่าเทียบเรือให้บริการ 32 ท่า ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 5.3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และในปี พ.ศ. 2560 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีปริมาณเรือเทียบท่ากว่า มากกว่า 7,000 ลำ มีปริมาณสินค้าผ่านท่ารวมมากกว่า 44,652,387 ตัน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนสินค้าประเภทน้ำมันและก๊าซประมาณร้อยละ 58 ถ่านหิน ร้อยละ 17เคมีภัณฑ์ร้อยละ 16 และอื่นๆ ประมาณร้อยละ9 มีมูลค่าสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรวมทั้งสิ้นกว่า 489 ล้านบาท ซึ่งท่าเรือฯมาบตาพุดยังคงเป็นท่าเรือและฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายวีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

Main


ข่าวใหม่

•  จุฬาฯ จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” [17 ม.ค. 2562]

•  ซิสโก้ - เอ.ที. เคียร์เน่ ชี้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยอีก 10 ปีข้างหน้าเติบโตถึง 1.6 ล้านล้านบาท  [15 ม.ค. 2562]

•  เทรนด์ไมโครคาดการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยประจำปี 2019 [15 ม.ค. 2562]

•  ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp  [14 ม.ค. 2562]

•  สระบุรีเตรียมแผนพลิกถนน “สุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ 21 ม.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่ มุ่งเป้าสู่เมืองไมซ์อัจฉริยะ  [14 ม.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260