พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่7
มีนาคม 2561

» เส้นทางสร้างรายได้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ 5G


ปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ 5G จากเดิมที่มองเป็นเพียงเทคโนโลยีที่กำเนิดขึ้นมาใหม่และกำลังมาแรงไปสู่มุมมองที่วาง 5G เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ ใน รายงาน 5G-IoT ฉบับล่าสุดของอีริคสัน ซึ่งเปิดเผยภายในงาน Mobile World Congress 2018 ที่ผ่านมา ได้กำหนดเส้นทางสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่แหล่งรายได้ใหม่ โดยนำ 5G มาใช้และทำให้หลายอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ในรายงานฉบับดังกล่าวได้ลงลึกในรายละเอียดการเติบโตของรายได้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 36 เปอร์เซ็นต์เมื่อมีการนำ 5G เข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมหลัก

สอดคล้องกับรายงานฉบับก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์ว่ารายได้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกันทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยเติบโตประมาณ 2.04 ถึง 6.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 12-36% จากรายได้ปัจจุบัน) โดยการเติบโตนี้มาจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำเอาเทคโนโลยี 5G-IoT ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อแปลงสภาพให้เป็นดิจิทัล เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน

ทั้งนี้อิริคสันได้มีการสำรวจกรณีการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมบริการทางด้านการเงิน อุตสาหกรรมการค้าปลีกและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลการสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ 400 กรณีตัวอย่าง 5G ถูกคาดหมายว่าจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลักจะเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโอกาสทางรายได้และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในการนำ 5G ไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้

รายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้างพร้อมการเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมทำให้สามารถลงรายะเอียดเจาะลึกคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการในการกำหนดขอบเขตความท้าทาย นอกจากนี้รายงานได้นำเสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการนำ 5G ไปใช้ ในส่วนสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ได้มีการนำเสนอการริเริ่มของผู้ให้บริการรวมทั้งบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินการด้วย

การสร้างโอกาสสู่รายได้จาก 5G

ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 2569 รายได้ของการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลของผู้ให้บริการ ICT เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.6 % เปรียบเทียบกับสภาวะปัจจุบันที่เติบโตเพียงปีละ 1.5 % เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้ให้บริการ ICT มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G-IoT เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีรายได้เป็นสัดส่วนถึง 47 % ของรายได้ในกลุ่มผู้ให้บริการ ICT

อีริคสันได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่มที่ครอบคลุม 90 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทางธุรกิจจาก 5G โดยMUJกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติแบบ Real-time จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จากโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด โดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึง 101 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมรองลงมาจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดว่าจะทำรายได้ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ

โทมัส นอเรน หัวหน้างานฝ่าย 5G เชิงพาณิชย์จากอีริคสัน กล่าวว่า กรณีศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการได้วางแผนกลยุทธ์และทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับความความสำเร็จของพวกเขา แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มให้บริการ 5G แต่กิจกรรมเหล่านี้ เช่น การทดสอบหรือทดลองต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีริคสันได้เปิดเผย รายงานผลกระทบของ 5G ต่ออุตสาหกรรม แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 5G จาก 900 บริษัท พนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 10 อุตสาหกรรม รายงานฉบับดังกล่าวได้แจ้งว่าการทดสอบ 5G จะเริ่มขึ้นในปี 2561 หลังจากนั้นกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มากกว่า 70 % ของบริษัททั้งหมดจะมีเป้าหมายการใช้ 5G อย่างจริงจังภายในปี 2564 โดยคาดว่าภาคส่วนการผลิตในโรงงาน พลังงานและสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และบริการทางการเงิน จะเป็นอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่เกิดขึ้นภายในปี 2563

โดยสรุปตัวผลักดันสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุค 5G คือ การสร้างประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าสู่ 5G ก่อนรายอื่น คิดเป็น 73 % การกำหนดบทบาทเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ คิดเป็น 54 % การยกระดับการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล 53 % รวมทั้งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับฐานการบริการ IoT ราว 46%

Main


ข่าวใหม่

•  ซีเมนส์ชมแผนพีดีพีไทยต้นแบบสร้างสรรค์ความยั่งยืนด้านพลังงาน [15 มี.ค. 2562]

•  สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำเทคโนโลยีไอโอที พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  [15 มี.ค. 2562]

•  แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019  [15 มี.ค. 2562]

•  PTG เดินหน้าจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาเขาย้อย 2 จังหวัดเพชรบุรี [15 มี.ค. 2562]

•  บราเดอร์ โปรโมท ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ ขึ้นแท่นเอ็มดีคนไทยคนแรก  [13 มี.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260