พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่7
มีนาคม 2561

» สกว.ระดมสมองโจทย์วิจัย AI และวิทยาศาสตร์สมอง


กรุงเทพฯ -7 มีนาคม 2561 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการและภาคเอกชน เพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง สู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชู สกว.เป็นตัวกลางขับเคลื่อนและสนับสนุนทุนวิจัย

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดกรอบประเด็นวิจัยด้าน “ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมอง (Artificial Intelligence and Brain Science)” ณ โรงแรมวิคทรี แบงค๊อค เพื่อระดมสมองนักวิชาการจาก 8 สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานวิจัยและภาคเอกชน เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์

ทั้งนี้ สกว.เห็นความสำคัญของงานวิจัยทั้งสองด้านดังกล่าว จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาว่าเป็นนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขยายเครือข่ายที่จะพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์ แต่อาจจะมีภาวะคุกคามที่ไม่คาดฝัน จึงจำเป็นต้องหารือกันถึงประโยชน์และโทษจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์สมองก็มีความสำคัญต่อการพูด คิด และตัดสินใจ ทั้งสองส่วนจึงมีความเกี่ยวข้องกัน แต่การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นแบบคู่ขนาน ไม่ค่อยเชื่อมโยงกันและขาดการเรียนรู้การทำงานของทั้งสองส่วน จึงต้องการให้นักวิชาการและภาคส่วนที่จะใช้ประโยชน์จับมือกันเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของประเทศ

“ในยุค Big Data เราต้องเรียนรู้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมองให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สกว.เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และพยายามผลักดันให้เกิดการรวมพลังระหว่างภาควิชาการที่เข้มแข็ง และความต้องการของฝ่ายผู้ใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้นขั้นตอนการทำงานจากนี้ไปจะต้องทบทวนสถานภาพและรวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทั้งจากงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ เพื่อหาช่องว่างและศึกษาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ก่อนจะวางโรดแมป กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนที่ต้องการนำงานไปต่อยอดใช้ประโยชน์ โดย สกว.จะทำหน้าที่เป็นคนกลางและตัวเร่งให้เกิดการขับเคลื่อน สนับสนุนทุนวิจัย และเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สมองตามที่ต้องการ และมีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรมต่าง ๆ” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

ด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ไทยยังขาดผู้ประสานงานที่ดี ขาดการเชื่อมโยงและการกำหนดโจทย์ย่อยที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงต้องสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และเดินไปให้ถูกทาง การพัฒนาต่อไปในอนาคตจะต้องใจเย็น สร้างเชื้อและสร้างศักยภาพ ไม่อยากให้ติดกับดักปัญญาประดิษฐ์โดยขาดการสร้างจินตทัศน์ (Visualization) ที่จะต่อยอดได้ชัดเจน ที่สำคัญคือต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ง่ายและสานต่อที่ดี มีการกำหนดกรอบมาตรฐานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ในแต่ละภาคส่วน

Main


ข่าวใหม่

•  ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท โชคนำชัย [20 มี.ค. 2562]

•  เอ็นทีที คอม ลงทุนเพิ่ม 500 ล้านบาท สร้างศูนย์ข้อมูล “Thailand Bangkok 2 Data Center” เฟส 3 รองรับนักลงทุน EEC [19 มี.ค. 2562]

•  PTG เดินหน้าจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาเขาย้อย 2 จังหวัดเพชรบุรี [15 มี.ค. 2562]

•  ซีเมนส์ชมแผนพีดีพีไทยต้นแบบสร้างสรรค์ความยั่งยืนด้านพลังงาน [15 มี.ค. 2562]

•  สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำเทคโนโลยีไอโอที พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  [15 มี.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260