พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่8
มีนาคม 2561

» 25 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยคว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2018


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ว่า ในปีนี้ ทางผู้จัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ดังนั้น องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้ได้ จึงเป็นสุดยอดองค์กรอย่างแท้จริง

รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของนิตยสาร Business+ กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อหวังให้รางวัลนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานความสำเร็จสูงสุดขององค์กรธุรกิจไทยที่ “ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2018 ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ จะเป็นดั่งแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น” มนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ซึ่งมีหลักคิดเดียวกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ทำการจัดอันดับ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

สำหรับรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล ได้แก่ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6.บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.โรงพยาบาลพระรามเก้า 8.บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ13.บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ปอร์เช่ ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านการหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 12 รางวัล ดังนี้ BEST BUSINESS ALLIANCE OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน),CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), CREATIVE INNOVATION TECHNOLOGY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด, CUSTOMER FOCUS AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, FAST- GROWING COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), MOST TRUSTED BRAND AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ได้แก่ บริษัท โภคาส เวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด , RISING STAR OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างโดดเด่นแห่งปี ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), TOP BUSINESS STRATEGY AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), TOP IT SOLUTION SERVICES PROVIDER OF THE YEAR AWARD รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี จนเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และTOP MANAGEMENT AWARD รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น ได้แก่ เดลล์ อีเอ็มซี

Main


ข่าวใหม่

•  ซีเมนส์ชมแผนพีดีพีไทยต้นแบบสร้างสรรค์ความยั่งยืนด้านพลังงาน [15 มี.ค. 2562]

•  สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำเทคโนโลยีไอโอที พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  [15 มี.ค. 2562]

•  แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019  [15 มี.ค. 2562]

•  PTG เดินหน้าจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาเขาย้อย 2 จังหวัดเพชรบุรี [15 มี.ค. 2562]

•  บราเดอร์ โปรโมท ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ ขึ้นแท่นเอ็มดีคนไทยคนแรก  [13 มี.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260