พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่6
กรกฎาคม 2561

» วิศวะ จุฬาฯ จับมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานนิทรรศการและเสวนาเรื่อง ‘Digital Transformation’


รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Digital Transformation (ดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชัน) ได้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ร่วมกับโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) และการประชุมวิชาการ ICT-CSCC 2018 จัดการแสดงนิทรรศการทางดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชัน ‘Thailand Digital Transformation Exhibition’ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระแสดิจิทัล ได้นำเสนอผลงาน แนวคิด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษากว่า 10 แห่ง, บริษัทเอกชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับอุดมศึกษา พร้อมด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง ดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชันเพื่อประชามติที่อุดมปัญญา ‘Digital Transformation towards Smart Nation’ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุคดิจิทัลจากการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกับ 3 หัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1.Digital Transformation Cybersecurity/Privacy in Bangkok and Financial Service 2.Digital Transformation in Government and Private Sector และ 3.Digital Transformation of Learning โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา

“ดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชัน มีความสำคัญกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคคประชาสังคม โดยภาคธุรกิจกิจถือเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับภาคประชาสังคมและผู้บริโภคนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์แก่สังคม และตัวบุคคล เพื่อให้สังคมมีการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่วนของภาครัฐจะเป็นการปรับกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพและความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล อาทิ สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับห้องเรียนดิจิทัล และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล, ประชาชนทุกภาคส่วนต้องตระหนักรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจและกิจกรรมของตนเอง ดังนั้นการจัดงานดังกล่าวขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน” รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี กล่าวสรุป

Main


ข่าวใหม่

•  แอลจีขยายทัพเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอินเวอร์เตอร์ เพิ่มนวัตกรรมตอบโจทย์ทุกตลาด [15 ก.พ. 2562]

•  สดร. พัฒนาแบบจำลองพยากรณ์คุณภาพอากาศ ค้นหาสาเหตุปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ [15 ก.พ. 2562]

•  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” [14 ก.พ. 2562]

•  ค่ายรถยนต์ 9 ราย ร่วมใจลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ลุยปรับรถใหม่ทุกคันให้เป็น Euro 5 ภายในปี 2564 [14 ก.พ. 2562]

•  EA จับมือ กรมเจ้าท่า เปิดตัวเรือไฟฟ้าต้นแบบ มุ่งสู่ Smart Transport ครบวงจร [13 ก.พ. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260