พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่1
สิงหาคม 2561

» กฟภ. ร่วมกับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เปิด PEA Innovation Center แห่งแรกในไทย


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดหาโซลูชั่นไอซีทีชั้นนำระดับโลก ร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรม กฟภ. (PEA Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาและวิจัยด้านไฟฟ้า ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย ณ อาคาร LED ชั้น 3 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรม กฟภ.(PEA Innovation Center) เป็นการร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่ 60-70 ตารางเมตร บริเวณชั้น 3 อาคาร LED ของ กฟภ. เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการวิจัย คิดค้นและทดสอบนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า โดยจะนำเทคโนโลยีด้าน ICT ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้ารวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ Smart Grid โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้งานรวมถึงมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็น สถานที่อบรมและจุดประกายความคิดในการสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และคลาวด์ ด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบอื่น ๆ มาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่าย และเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายให้มีความอัจฉริยะในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะให้เป็นที่แพร่หลาย

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย “ALL IP” ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับพลังงานไฟฟ้า บิ๊กดาต้า อุปกรณ์ชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์ สมาร์ทโฮมและการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องตามนโยบายของกฟภ. ในการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการก้าวสู่ยุค PEA 4.0 มุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future) และ กฟภ.พร้อมเปิดพื้นที่ PEA Innovation Center ให้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาเรียนรู้ใช้ศูนย์แห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยด้วย

ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ หัวเว่ยได้ให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยี Single IoT Platform ที่เกิดจากการผสานโครงข่าย 2 โครงข่าย คือ PLC-IoTและeLTE-IoT เข้าด้วยกันเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือของระบบและบริการด้านไฟฟ้าของกฟภ. เช่น ช่วยในการเข้าถึงและปรับสมดุลระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Power Grid) ได้แบบเรียลไทม์ ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการใช้มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ AMI (Advanced Metering Infrastructure) มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้า AMI หรือที่เรียกว่า “สมาร์ทมิเตอร์” ซึ่งจะค่อยๆ เข้ามาแทนที่มิเตอร์รุ่นเก่าในอนาคต

ทั้งนี้สมาร์ทมิเตอร์ดังกล่าวไม่เพียงจะวัดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เท่านั้น แต่ยังสามารถระบุช่วงเวลาการใช้งานระหว่างวันได้อีกด้วย โดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง สามารถถ่ายโอนข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าได้ ทั้งยังเอื้อต่อการดำเนินโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ท้ายที่สุด เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้กฟภ. สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนได้มากถึง 25 % นอกจากนี้หัวเว่ยยังพร้อมสนับสนุนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยวิจัยและพัฒนาภายในศูนย์แห่งนี้ด้วย

มร. หู กัง หัวหน้าฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ PEA Innovation Center ที่ทางหัวเว่ยได้ร่วมกับ กฟภ.สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่วิจัยการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และขยายออกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวเว่ยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ โดยหัวเว่ยจะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อระดมแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สู่คนไทยทุกคน

สำหรับกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ นับเป็นหนึ่งใน 4 กลุ่มธุรกิจหลักของหัวเว่ย ที่มุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่นที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้าองค์กร อุตสาหกรรม และภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค การเงิน พลังงาน ไฟฟ้า ขนส่ง และภาคอื่นๆ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลนวัตกรรมแบบเปิด โดยหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ช่วยให้ธุรกิจ อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ประสบความสำเร็จด้านการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล บนแพลตฟอร์มที่เน้นการบริการ ในส่วนประเทศไทยนั้น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ยได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาครัฐ ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมที่สนใจจะสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบดิจิทัล ภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธนาคาร พลังงาน การขนส่ง และภาคการผลิต ซึ่งกำลังมองหาหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างการเติบโต โดยหัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการ ปัจจุบัน หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังคงให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลายระดับทั่วประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260