พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่7
สิงหาคม 2561

» การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0


ผู้เขียน: เชอร์ไมน์ กอทเฟร็ดเซ็น
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยผ่านพ้นปี 2017 ไปได้ด้วยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ค่อนข้างซบเซา เมื่อเกิดสภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการเติบโตแค่ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศอุตสาหกรรมคู่แข่งอื่น ๆ อาทิ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย

ในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเน้นมูลค่าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลจึงกำหนดให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในอนาคต แม้ในปัจจุบันจะมีอุตสาหกรรมการผลิตมากถึง 85% ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ แต่มีเพียง 50% ที่พร้อมใช้เทคโนโลยีนี้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า และที่แย่กว่านั้น ผลการสำรวจอุตสาหกิจของธนาคารโลกระบุว่าเพียง 18% ของบริษัทในประเทศไทยที่มีการฝึกอบรมในเรื่องนี้ให้กับพนักงานในองค์กรอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

การยกระดับทักษะและการฝึกอบรมซ้ำให้แก่แรงงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับประเทศในการบรรลุถึงอุปสงค์ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องช่องว่างด้านทักษะและการขาดแคลนการฝึกอบรมเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการก้าวสู่ระดับแถวหน้าในการแข่งขัน เมื่อตระหนักถึงความเร่งด่วนในการรักษาสถานะทางการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ภาครัฐบาลและเอกชนจึงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน และสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การอุดช่องว่าง

ในการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเรื่องทักษะและแรงงานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยจึงจับมือเป็นพันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) โดยมีการดำเนินงาน 3 ระยะตลอดเวลา 10 ปี แผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การยกระดับทักษะ และการฝึกอบรมสายอาชีพเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เมื่อรัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม บรรดาผู้ผลิตจึงสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ที่หาได้จากภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น ในการสนับสนุนให้ธุรกิจก้าวสู่การฝึกอบรมและการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ บริษัทยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ระบบออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรี

การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

โคบอท (Cobot) หรือหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ เป็นหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์มากจนถือเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่มีคุณค่ามาก ซึ่งนอกเหนือจากการมีขนาดกะทัดรัด ปลอดภัย และสามารถปรับใช้งานได้อย่างหลากหลาย โคบอทยังสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ของพนักงานให้สั้นลงได้ ทำให้แม้แต่พนักงานที่มีทักษะน้อยก็ยังสามารถเรียนรู้การใช้งานโคบอทได้อย่างง่ายดาย

การติดตั้งโคบอทให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ในสายการผลิตช่วยให้นุษย์สามารถลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและต้องใช้แรงมาก รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงในการบูรณาการระบบ และเนื่องจากโคบอทถูกใช้ในการทำงานที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำ ทำให้พนักงานมีเวลาสำหรับการยกระดับทักษะของตนเองเพื่อรับผิดชอบงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งสอดคล่องกกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ การออกแบบและการใช้งานโซลูชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจหรือกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์

โคบอทจึงช่วยให้ภาคธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ ผ่านการยกระดับทักษะพนักงาน การใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างสะดวกรวดเร็วและซื้อหาได้ง่าย และทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในท้ายที่สุด

การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์

เมื่อตระหนักถึงข้อจำกัดการเรียนรู้ในการใช้งานเทคโนดลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ จึงริเริ่มโครงการในวงการอุตสาหกรรม โดยการเปิดตัว UR Academy ในการช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่านการนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ระบบออนไลน์เกี่ยวกับเทคโยโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี โดยมี 9 หลักสูตรออนไลน์ซึ่งเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการตั้งโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ของยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเพิ่มส่วนประกอบข้อมือหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อการป้อนข้อมูลและการแสดงผล การสร้างโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และการตั้งค่าเครื่องมือและโซนปลอดภัย ซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลที่ง่ายดาย หลักสูตรนี้ยังออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนปฏิบัติด้วยมือตนเองผ่านเครื่องจำลองแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลักสูตรนี้มากกว่า 20,000 รายจาก 132 ประเทศที่ลงทะเบียนเพื่อรับการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจัดทำทั้งภาษาอังกฤษ สเปน เยอนมัน ฝรั่งเศส และจีน

สถาบันยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ทำงานควบคู่กับ UR+ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยกระดับระบบนิเวศของยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ให้มีความเป็นสากล เพื่อให้นักพัฒนาเทคโนโลยีภายนอกช่วยให้ผู้ผลิตชาวไทยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของตนเองได้ นับตั้งแต่ส่วนประกอบข้อมือหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ไปจนถึงกล้องตรวจจับและซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองนี้ มีคุณสมบัติการติดตั้งง่าย การทำงานที่เชื่อถือได้ ประสบการณ์การใช้งานที่ราบลื่น และการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดายทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

การตระหนักถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อโครงการของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเริ่มดำเนินงานเพื่อส่งเสริมภาคแรงงานตามนโยบายไทนแลนด์ 4.0 บรรดาผู้ผลิตและนักธุรกิจย่อมสามารถก้าวสู่สถานะผู้นำในการแข่งขันได้ ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ซื้อหาได้และง่ายต่อการใช้งาน อาทิ เทคโนโลยีโคบอท เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลใหญ่อย่างสถาบันยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ จะช่วยให้ธุรกิจการผลิตมีความพร้อมมากขึ้นในการเร่งใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงเพื่อการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260