พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่10
ตุลาคม 2561

» ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์จำกัด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) และกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และใช้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงาน ต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกประมาณ 3,000-4,000 คน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพและได้สิทธิ์การจัดงานมหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยกระตุ้นสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์สัญชาติไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทย รวมทั้งสถาบันการศึกษาทุกแห่งในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ตลอดจนสร้างบุคลากร สร้างหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยและเครือข่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ของไทยให้ทัดเทียมระดับโลก

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และช่วยลดการนำเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศที่มีราคาแพงเข้ามาใช้งาน ซึ่งจริง ๆ แล้วหุ่นยนต์จากฝีมือคนไทยมีศักยภาพไม่น้อยหน้าประเทศใดในโลกหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนการพัฒนาวิจัยให้การพัฒนาหุ่นยนต์สามารถตอบโจทย์ของการใช้งานทั้งในกระบวนการผลิตที่จะช่วยลดต้นทุนการจ้างงาน ลดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งในอนาคตคาดว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นต้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สวทช.พร้อมที่จะส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะมาช่วยต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมในไทยนำหุ่นยนต์มาช่วยทุ่นแรงมากขึ้น

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า RoboCup 2021 Bangkok, Thailand คือการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup จัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งมีแนวคิดเริ่มต้นว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติจะสามารถแข่งฟุตบอลชนะทีมแชมป์โลก โดยใช้กฎตามที่ FIFA กำหนดไว้ได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการแบ่งสายการพัฒนาหุ่นยนต์ออกเป็นหลาย League ด้วยกัน จนเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นรวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขัน RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยทุกปีจะมีการปรับโจทย์ให้มีความใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากขึ้น

ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละปีกว่า 3,000 คน จากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้การจัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การแข่งขันหลัก ประกอบด้วยการแข่งขันในกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCup Junior League และการแข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League

การที่ RoboCup Federation ได้เลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย เพราะประเทศไทยเคยมีประสบการณ์ในการจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถดึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1,500 คนจาก 14 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทีมแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วมรายการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากทาง RoboCup Federation อย่างต่อเนื่อง

“การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภูมิภาคอาเซียน ในการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของบุคลากรชาวไทย รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอด และใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” ประธานจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าว

ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า สำหรับงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ทีเส็บได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัดในการประมูลสิทธิ์งานนี้เพื่อนำมาจัดที่ไทย ทั้งยังช่วยในด้านบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานครั้งนี้ งาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ไม่เพียงแต่เป็นงาน Mega Event ที่ช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเศรษฐกิจแบบใหม่ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 แต่ยังเป็นงานที่จะนำนักท่องเที่ยวทั่วไป และบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมงานในไทย และเปิดโอกาสให้ประเทศได้สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อีกด้วย

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ประมูลสิทธิ์และจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง Mega Event ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้จากการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมศุลกากร กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร ทีเส็บ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด ที่ต่างนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายภาคีมาร่วมกันผลักดันให้การแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากการจัดงานนิทรรศการหรืองานประชุมอื่น ๆ เนื่องจากต้องมีการสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำในรายละเอียดต่างๆ ทั้งยังต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขัน เพื่อที่จะสร้างเวทีระดับนานาชาติให้คนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทย ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน คณะผู้จัดงานจึงต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างดีที่สุด

Main


ข่าวใหม่

•  PROUD รุกพัฒนาอสังหาฯ เตรียมเปิดตัว 2 โครงการในหัวหิน เจาะกลุ่มไฮเอนด์ - ลัคชัวรี่  [23 พ.ค. 2562]

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260