พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่10
ตุลาคม 2561

» กรมชลฯ จับมือฟูจิตสึ เปิดตัว "แอพพลิเคชั่น SWOC WL" ชวนประชาชนตรวจวัดระดับน้ำ


กรมชลประทานก้าวสู่ยุค 4.0 มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ ร่วมกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว แอพพลิเคชั่น SWOC Water Level (SWOC WL) หรือไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ ซึ่งเป็น Mobile Application ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด ตรวจวัดระดับน้ำได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ พร้อมแจงสถานการณ์น้ำ นำร่องบริการ 3 แห่ง คือ บริเวณท่าเรือวังหลัง (ศิริราช) (กรุงเทพฯ) ท่าเรือนนทบุรี (จ.นนทบุรี) และตลาดน้ำอยุธยา (วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา) ก่อนจะดำเนินการติดตั้งจุดบริการเพิ่มเติมอีก 932 จุด รวมเป็น 935 จุด ครอบคลุมลำน้ำต่างๆ ทั่วทั้งประเทศในปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น SWOC WL เป็นแอพพลิเคชั่นตรวจวัดระดับน้ำ ที่กรมชลประทานได้ร่วมกับบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะมุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 และเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานภายใต้กรอบแนวคิด RID No.1 ซึ่งได้ตั้งเป้าที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะให้ได้ภายในปีพ.ศ. 2579 ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทานอีกด้วย

แอพพลิเคชั่น SWOC WL สามารถดาวน์โหลดเปิดใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจวัดระดับน้ำได้ด้วยตนเอง ด้วยการสแกน AR MARKER แล้ววัดระดับน้ำในบริเวณที่สนใจ ระบบจะประมวลผลและส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน แนวโน้มของระดับน้ำในลำน้ำ กลับไปให้ผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยปีนี้นำร่อง เริ่มติดตั้งจุดบริการ 3 แห่ง คือ บริเวณท่าเรือวังหลัง (ศิริราช) (กรุงเทพฯ) ท่าเรือนนทบุรี (จ.นนทบุรี) และตลาดน้ำอยุธยา (วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา ซึ่งใช้งบประมาณราว 5 แสนบาท ) ในปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินการติดตั้งจุดบริการเพิ่มเติมอีก 150 จุด กระจายตามลำน้ำสำคัญทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 ติดตั้งจุดบริการเพิ่มเติมอีก 300 จุด และในปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งจุดบริการเพิ่มเติมอีก 482 จุด รวมเป็น 935 จุด ครอบคลุมลำน้ำต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยใช้ประมาณในการติดตั้งจุดละ 90,000 บาท จากเดิมต้องใช้งบประมาณจุดละกว่า 2 แสนบาท

ในปีแรก ประชาชนจะสามารถตรวจวัดระดับน้ำ และทราบสถานะของระดับน้ำในลำน้ำว่าอยู่ที่สถานะไหน ปกติ เฝ้าระวัง หรือเตือนภัย เท่านั้น จากนั้นในปีที่ 2 – 4 SWOC WL จะถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถประมวลผล และรายงานแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่ตรวจวัดให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นทราบ รวมถึงสามารถติดตามสถานการณ์น้ำของลำน้ำต่างๆ ทั่วประเทศได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าระบบ SWOC WL จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2564 “ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้กรมชลประทานได้รับข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ เวลาจริง และประชาชนทั่วประเทศก็สามารถตรวจวัดระดับน้ำ ณ จุดต่างๆ ของลำน้ำที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของลำน้ำนั้นๆ จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพิ่มเติมด้วย” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

ปัจจุบัน SWOC จะเป็นศูนย์บัญชาการในการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การติดตาม พยากรณ์สถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำ การเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากน้ำ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกับข้อมูลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำมาติดตาม วิเคราะห์ และพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน ภาสกร เงินเจริญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาครัฐ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบแอพพลิเคชั่น SWOC WL ให้กับกรมชลประทาน ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นทีมีประโยชน์กับประชาชนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะได้รับรู้สถานการณ์น้ำ ณ ขณะนั้น ซึ่งแอพพลิเคชั่น SWOC WL เป็นเหมือนไม้บรรทัดดิจิทัลวัดระดับน้ำในแม่น้ำ ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น SWOC WL และสแกน AR MARKER ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก QR Code ตามจุดที่มีการติดตั้งไว้ ไม้บรรทัด ดิจิทัลวัดระดับน้ำ ก็จะปรากฎขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นทำการวัดระดับน้ำในแม่น้ำ เพื่อตรวจสอบระดับน้ำในขณะนั้น โดยจะเทียบระดับน้ำปัจจุบัน กับ ระดับน้ำเตือนภัย และระดับน้ำวิกฤต ทำให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นทราบว่าระดับน้ำ ณ ขณะนั้นอยู่ในเกณฑ์เช่นใด โดยลักษณะข้อมูลจะเป็นแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกครั้งที่มีการสแกน AR MARKER ข้อมูลจะถูกส่งมายังกรมชลประทาน ทำให้กรมชลประทานสามารถทราบข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย

“ นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยฟูจิตสึ (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยี AR MARKER ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาจาก QR Code มาใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำ โดยฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมชลประทานในการพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถประมวลผล และรายงานแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่ตรวจวัด ซึ่งคาดว่าระบบ SWOC WL จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2564” ผู้อำนวยการฝ่ายขายภาครัฐ ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) กล่าว

นอกจาก มีการนำเทคโนโลยี AR MARKER มาใช้ที่ประเทศไทยแล้ว ยังมีการใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซียและอีกหลายๆ ประเทศ เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างแม่นยำ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud ทำให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคสามารถใช้งานได้ เพียงติดตั้งแอพพลิเคชั่น SWOC WL ได้จาก App Store สำหรับ iOS และ Google Play Store สำหรับ Android

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะ ได้นำสื่อมวลชนทดสอบการใช้แอพพลิเคชั่น SWOC WL ณ บริเวณท่าเรือศิริราช พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SWOC WL ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อตรวจสอบวัดระดับน้ำง่ายด้วยตนเอง แอพพลิเคชั่น SWOC WL พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ว ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยระบบ iOS ดาวน์โหลดได้จาก App Store และระบบ Android ดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store

Main


ข่าวใหม่

•  PROUD รุกพัฒนาอสังหาฯ เตรียมเปิดตัว 2 โครงการในหัวหิน เจาะกลุ่มไฮเอนด์ - ลัคชัวรี่  [23 พ.ค. 2562]

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260