พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่1
พฤศจิกายน. 2561

» ม.หอการค้าไทย จับมือ ซิสโก้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของอาเซียน ร่วมกับซิสโก้ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาและวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮบริดในประเทศไทย ให้ก้าวล้ำไปพร้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมมือกับซิสโก้ในการติดตั้ง Cisco Webex Board เพื่อช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สายผ่านไวท์บอร์ด โดยใส่ความเห็นหรือคำอธิบายประกอบได้อย่างเรียลไทม์ รวมถึงสามารถจัดการประชุมผ่านวิดีโอและเสียงได้อีกด้วย เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาที่มีมากกว่า 18,000 คน รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ใน 10 คณะ 3 วิทยาลัย สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างคอนเทนต์ ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์อย่างไม่จำกัด

อีกทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาโมบายล์แอพ USpark สำหรับนักศึกษาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco CMX (Connected Mobile Experince) ซึ่ง USpark ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น โดยจะส่งข้อความในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ รวมถึงหลักสูตรของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้แอพฯ ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เนื้อหาหลักสูตร บทเรียน งานวิจัย และสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ iPad Cisco Webex Board ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับงานธุรการ เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเรียนการสอน ตารางสอนสำหรับวิชาต่าง ๆ และจัดการระเบียนข้อมูลนักศึกษาจากส่วนกลางได้เป็นอย่างดี

นอกจากเทคโนโลยี CMX และ Webex Board แล้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ติดตั้งโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ในการปกป้องอีเมล์ ป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกเน็กซ์เจนของซิสโก้รองรับการตรวจสอบและการปกป้องที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และลดการใช้แบนด์วิธ

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานผ่านดิจิทัลและกายภาพอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่มีความเสถียรภาพของซิสโก้ รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ช่วยให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกันและแชร์ทรัพยากร (Resource) กันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ด้วยการสื่อสารถึงกันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีและโซลูชั่นของซิสโก้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเราตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว

หลังจากที่ได้นำเทคโนโลยีของซิสโก้มาใช้ พบว่าคุณภาพการเรียนการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น เห็นได้จากเกรดของนักศึกษาที่แต่เดิมมีสัดส่วนเกรด A และเกรด B เพียง 15-20% เท่านั้น แต่ปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นในระดับ 20-25% ทั้งเกรด A และเกรด B นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปรับเครือข่ายจากเครือข่ายเดิมที่มีอยู่เปลี่ยนมาใช้เครือข่ายของซิสโก้ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปแล้ว 500 จุด ที่เหลืออีกประมาณ 200 จุดคาดว่าจะทยอยติดตั้งให้แล้วภายใน 2 ปี “คาดว่าอีก 2 ปีนับจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงแค่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแห่งเดียวเท่านั้น” ปรเมศ กล่าว

ปรเมศ กล่าวถึงงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านไฮเทคโนโลยีว่า ทาง UTCC ได้เตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 70 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมาเร็วเปลี่ยนเร็วเพื่อนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัยเจะได้ไม่ตกเทรนด์ดิจิทัล

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน ซิสโก้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลาย ๆ แห่งเริ่มปรับตัวเข้าสู่การศึกษายุคดิจิทัลมากขึ้น ซิสโก้พร้อมและยินดีที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งช่วยในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบเทคโนโลยีเสริมองค์ความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยการทำงานร่วมกัน

สำหรับความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการวางระบบดิจิทัลนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนทั้งระบบนั้น ถือเป็นความท้าทายอีกก้าวที่สำคัญของซิสโก้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ซิสโก้และพันธมิตรทางค้าจะเคยมีประสบการณ์เข้าไปร่วมวางระบบทางด้านการศึกษามาบ้างแต่ไม่เต็มรูปแบบอย่างที่กำลังร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เชื่อมโยงกันได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

Main


ข่าวใหม่

•  จับตาการพัฒนาแหลมฉบังสู่ Smart City สอดรับนโยบาย EEC  [18 เม.ย. 2562]

•  ราชบุรีโฮลดิ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น “บมจ. ราช กรุ๊ป ” มุ่งสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียแปซิฟิก [18 เม.ย. 2562]

•  “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7  [12 เม.ย. 2562]

•  อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชนในงาน “Mobile Learning Week 2019” [12 เม.ย. 2562]

•  นักดาราศาสตร์เผยภาพ “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  [11 เม.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260