พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่27
พฤศจิกายน. 2561

» ATSI ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน “Thailand Software Fair 2018”


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ The Association of Thai Software Industry (ATSI) ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Thailand Software Fair 2018” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เพื่อแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐและอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้มีข้อมูลเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนของประเทศในอนาคต

ทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) กล่าวว่า ATSI ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์ธุรกิจที่คิดค้นโดยคนไทยที่เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมในราคาที่ไม่แพง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการ สร้างโอกาส ส่งเสริมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตในตลาดการค้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์โซลูชั่นมากกว่าผู้ประกอบการรายย่อยถึงกว่า 90% ดังนั้น ATSI จะได้ร่วมกับพันธมิตรพยายามหาช่องทาง หาเวทีในการให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงโดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่เหมาะสมในหลาย ๆ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น

สำหรับการจัดงาน “Thailand Software Fair 2018” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ C-Asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ ATSI ได้ร่วมกับทางพันธมิตรจัดงานขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจากผู้ประกอบการไทย แบ่งพื้นที่จัดงานตามคลัสเตอร์ สำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย การออกบูธนำเสนอผลงานของผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยก้าวสู่ตลาดโลกอย่างภาคภูมิใจ, การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มาพบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต, การเสวนาที่น่าสนใจสำหรับกลุ่ม SME โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้, Software Clinic มุมให้คำปรึกษาการเลือกซอฟต์แวร์หรือระบบที่เหมาะกับภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ATSI และหน่วยงานพันธมิตร และ การจัดพื้นที่แสดงซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการไทย อาทิ AI Shaping up Digital Thailand & Showcase

เสวนา “พลังซอฟต์แวร์ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล”

สุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตในสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคิดค้นซอฟต์แวร์ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งในการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการทำงานในยุค Thailand 4.0 และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าถึงซอฟต์แวร์ ดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับนำมาใช้งานในธุรกิจของแต่ละส่วนมากขึ้น ทางดีป้าจึงได้มี โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Depa Mini Transformation Fund) ร่วมกับหน่วยงานด้านดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนมอบทุนกว่า 400 ทุนๆละ 10,000 บาท ให้กับ SME ที่ซื้อซอฟต์แวร์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยได้เปิดตัวและมีผู้ประกอบการรุ่นแรกแล้ว 400 ราย และในงาน “Thailand Software Fair 2018” จะเปิดรับสมัคร SME เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ด้วย “ดีป้าหวังว่าเมื่อ SME มีเงินทุนแล้วเขาจะเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไปขับเคลื่อนการทำงานให้มีความต่อเนื่องพัฒนาจนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ช่วยกันเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ดีป้า กล่าว

ธพว.มอบสินเชื่อรายพิเศษแก่ SME สำหรับนำไปลงทุนด้านดิจิทัล

วรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า จากข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการขอรับสินเชื่อ ธพว. นั้นพบว่าส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้สำหรับบริหารจัดการธุรกิจแล้วยังจัดแบ่งเงินส่วนหนึ่งสำหรับนำไปเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้งาน ดังนั้น ธพว.จึงได้จัดเงินสินเชื่อสำหรับสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในการที่จะนำเงินไปลงทุนทางด้านดิจิทัลต่างหาก แยกส่วนกับเงินที่จะนำไปบริหารพัฒนาธุรกิจ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ตลอด 7 ปี และหากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ตลอด 10 ปี โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับนำเงินสินเชื่อที่ได้ไปเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาธุรกิจ และหากผู้ประกอบการรายใดเลือกซื้อซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดยคนไทยก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยส่วนลดการชำระตามข้อกำหนดของ ธพว.เพิ่มเติมอีกด้วย

INET พร้อมเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการทุกราย

เจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกรรมซอฟต์แวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET กล่าวว่า ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามให้เท่าทัน ด้วยการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ ดูความยากง่าย และความถูกต้องของโปรแกรมที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจนั้น ๆ ในการทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้ไปถึงผู้รับปลายทางให้เร็วที่สุด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ในการทำงานก็จะสร้างโอกาสและได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า แต่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจก็ไม่ต้องหมดกำลังใจ เพราะ INET และเครือข่ายพันธมิตรยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในราคาที่ไม่แพง และพร้อมการบริการหลังการขายดูแลการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างดีที่สุด

AIS มอบแพ็กเกจการใช้งานที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

ปัญจะ อมรธราธร Enterprise Product Marketing Manager บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) กล่าวว่า ในยุค Digital Transformation หากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ปรับตัวหาโซลูชั่นที่เหมาะสม ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่แล้วการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 ก็จะทำได้ยาก ไม่สมดุล ไม่ต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการดำเนินการของทาง AIS ที่ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการปรับการดำเนินงาน หาโปรโมชั่น โซลูชั่น มอบแพ็กเกจที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ไม่แพง ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เหมาะสมแก่ลูกค้าทุก ๆ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ค่อนข้างจะมีความต้องการที่หลากหลาย และกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพราะหากพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเดียวในการทำธุรกิจ ผลของความเสียหายจะเกิดแก่ผู้ประกอบการเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น ลูกค้ามีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการโทรศัพท์หาคู่ค้า หรือโทรศัพท์ข้ามประเทศในการติดต่อธุรกิจ

เป็นต้น

Main


ข่าวใหม่

•  จับตาการพัฒนาแหลมฉบังสู่ Smart City สอดรับนโยบาย EEC  [18 เม.ย. 2562]

•  ราชบุรีโฮลดิ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น “บมจ. ราช กรุ๊ป ” มุ่งสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียแปซิฟิก [18 เม.ย. 2562]

•  “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7  [12 เม.ย. 2562]

•  อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชนในงาน “Mobile Learning Week 2019” [12 เม.ย. 2562]

•  นักดาราศาสตร์เผยภาพ “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  [11 เม.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260