พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่6
ธันวาคม 2561

» ผลการศึกษาของซิสโก้ชี้ชัด “บริษัทในอาเซียนมั่นใจในความพร้อมด้านดิจิทัล มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแปซิฟิก”


กรุงเทพฯ: ผลการศึกษาล่าสุดที่ซิสโก้นำออกเผยแพร่ระบุบริษัทในอาเซียน มั่นใจสูงสุดเกี่ยวกับความพร้อมด้านดิจิทัลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายงานผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งมีชื่อว่า Ready, Steady, Unsure – A Technology Perspective into Asia-Pacific’s Readiness for Digital Transformation หรือมุมมองด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความพร้อมของเอเชียแปซิฟิกสำหรับการปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายไอที 1,325 คนในบริษัทต่างๆ ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนในภาคการผลิต การศึกษา ค้าปลีก บริการด้านการเงิน ภาครัฐ และสาธารณสุข ในประเทศออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า บริษัทส่วนใหญ่ใน 6 ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในอาเซียนมั่นใจว่า กลยุทธ์การปรับปรุงธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ 94% และบริษัทมีความพร้อมเพียงพอในการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 93% โดยบริษัทในอาเซียนมีความมั่นใจสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 84%

ขณะที่บริษัทต่าง ๆ ในอาเซียนมีความพร้อมในการเร่งกระบวนการ Digital Transformation แต่ระดับความเชื่อมั่นก็แตกต่างหลากหลายกันไปสำหรับแต่ละบริษัท ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 19% ของผู้บริหารฝ่ายไอทีในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 10,000 คน ไม่คิดว่าองค์กรของตนมีความพร้อมที่จะปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น เปรียบเทียบกับ 7% ในบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า ทั้งนี้เพราะบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าและเพิ่งเปิดดำเนินงานมาไม่นานไม่ต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับระบบรุ่นเก่าที่ล้าสมัยและฐานผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ดีกว่าในการพัฒนาระบบไอทีอย่างรวดเร็ว

คลาวด์, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้, บิ๊กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบงานอัตโนมัติ สำคัญสำหรับธุรกิจดิจิทัล

รายงานดังกล่าวอ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการอาวุโสฝ่ายไอที 1,325 คนในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลการสำรวจความคิดเห็นเน้นย้ำว่าผู้จัดการฝ่ายไอทีในอาเซียนระบุว่า เทคโนโลยีคลาวด์, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้, บิ๊กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบงานอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างอนาคตทางด้านดิจิทัลของธุรกิจ

วิช ไอเยอร์ รองประธานฝ่ายสถาปัตยกรรมของซิสโก้ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน กล่าวว่า “การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในโลกดิจิทัล โดยในปัจจุบัน 95% ของงานด้านไอทียังคงบริหารจัดการโดยคน (Manual) ส่งผลให้ฝ่ายไอทีประสบปัญหายุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการก้าวให้ทันกับความต้องการของธุรกิจและจำนวนผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

“ซิสโก้กำลังให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทต่างๆ ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของเครือข่าย ระบบคลาวด์ภายในองค์กรและคลาวด์สาธารณะ และกรอบโครงสร้างไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยไม่เพียงแค่การอัพเกรดระบบเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดการ ใช้งาน และปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายมากขึ้น และบริษัทเหล่านี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการโฟกัสจากการจัดการด้านไอทีไปสู่การสร้างมูลค่า นวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ” วิช ไอเยอร์ กล่าว

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าความมั่นใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการสร้างอนาคตทางด้านดิจิทัลของธุรกิจจะอยู่ในระดับที่สูง แต่อัตราการปรับใช้เทคโนโลยียังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำในภูมิภาคนี้ กล่าวคือ ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามในอาเซียน มีเพียง 60 % เท่านั้นที่เริ่มปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์, 59% สำหรับโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, 55 % สำหรับเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูล และ 48% สำหรับระบบงานอัตโนมัติ

แม้กระทั่งในส่วนของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของ Digital Transformation ปรากฏว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 47 % ยอมรับว่าองค์กรของตนใช้แนวทางป้องกันเชิงรับ และติดตั้งโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยและทำการอัพเกรดระบบเฉพาะหลังจากที่เกิดปัญหาการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยแล้วเท่านั้น

ผู้บริหารฝ่ายไอทีชี้ว่า อัตราการปรับใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในระดับต่ำเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 47% , การขาดแคลนบุคลากร 43% และโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ไม่เหมาะสม 42%

แม้ว่าผู้บริหารฝ่ายไอทีส่วนใหญ่ 92% ในอาเซียนระบุว่าบริษัทของตนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัย ทั้งในส่วนของเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใน 3 ปีที่ผ่านมา แต่เกือบครึ่งหนึ่ง 46% ยอมรับว่าบริษัทได้ละเลยเรื่องนวัตกรรมและบริการหลังการขาย เพื่อแลกกับราคาโดยรวมที่ถูกลง อย่างไรก็ดี การตัดสินใจโดยพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลักส่งผลให้ผู้บริหารฝ่ายไอทีกว่าหนึ่งในสาม 37% ไม่กล้าตัดสินใจและไม่มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่องค์กรมีอยู่จะสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

นาวีน เมนอน ประธานประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าวว่า ในทศวรรษหน้า นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภูมิภาคอาเซียนและบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินงานในภูมิภาคนี้มีโอกาสดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะไม่ต้องแบกรับภาระที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ล้าสมัย

“นับเป็นโอกาสที่ดีมสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และองค์กรธุรกิจในการประสานงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งระบบในอนาคต ที่ซิสโก้ เรามีสถาบัน Networking Academy ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร นับตั้งแต่ที่ก่อตั้ง สถาบัน Networking Academy ได้ฝึกอบรมบุคลากรไปกว่า 885,000 คนทั่วภูมิภาคอาเซียน” นาวีน เมนอน กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  เสียวหมี่ เผยราคา Mi MIX 3 สมาร์ทโฟนระดับพรีเมี่ยม ในไทยเริ่มต้นที่ 18,999 บาท  [10 ธ.ค. 2561]

•  NIA จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม Inno4farmers เฟ้นหานวัตกรรมการเกษตร 3 สาขาที่จำเป็นสำหรับประเทศ  [10 ธ.ค. 2561]

•  นิช คาร์ กรุ๊ป เปิดตัวสุดยอดยานยนต์ซูเปอร์คาร์ “แมคลาเรน 600 แอลที” แรงและเร็วเปรียบดั่งกระสุนเงิน เป็นครั้งแรกในไทย [7 ธ.ค. 2561]

•  สกว.-สนช.-สวพ.ทบ. บริหารงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย [7 ธ.ค. 2561]

•  บ้านปูฯ เดินหน้าขยายฐานพลังงานสะอาด เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว อย่างเป็นทางการ [7 ธ.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260