พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่19
ธันวาคม 2561

» กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มจธ. ครองอันดับ 1 สองปีซ้อน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2019


Times Higher Education World University Rankings by Subject ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2019 เผยมีมหาวิทยาลัยในไทยอยู่ในอันดับโลก จำนวน 12 แห่ง พบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีความโดดเด่นด้านการอ้างอิงงานวิจัยยังคงครองอันดับ 1 ในไทยของกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ในอันดับ 501-600 ของโลก นอกจากนี้ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) มจธ.อยู่อันดับ 2 ในไทย

การจัดอันดับในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในไทยอยู่ในอันดับโลก จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับใน 8 กลุ่มสาขา ได้แก่ Education, Business & Economics, Clinical ; Pre-clinical and health, Computer Science, Engineering & Technology, Life Science, Physical Science และ Social Science จาก 11 กลุ่มสาขา

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า เป้าหมายของ มจธ. คือ การผลิตบัณฑิต นักวิจัยและนวัตกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม สร้างความรู้และงานวิจัยที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม เน้นคุณภาพให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการออกแบบ และนำความรู้ ความสามารถ ไปพัฒนาความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการ และประเทศโดยรวม รวมถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น

“จากการที่ มจธ. มีประสบการณ์ในการจัดโรงเรียนทักษะวิศวกรรม (Engineering Practice School) และการจัดการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ รวมทั้งการดำเนินการโรงเรียนวิศว์-วิทย์เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้รูปแบบโคเซ็น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ KOSEN, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม อุตสาหกรรม และประเทศต่อไป” อธิการบดี มจธ. กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  สกพอ. ร่วม Paris Air Show 2019 หารือความพร้อมอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย [25 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260