พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่25
มกราคม 2562

» CPRAM แย้มแผน “Transformation Roadmap” ขับเคลื่อนการผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล


วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด และผู้บริหารซีพีแรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและผู้นำด้าน Food Provider มาตรฐานโลก เผยทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ.2562 “CPRAM Transformation Roadmap” พร้อมขับเคลื่อนการผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน หวังยกระดับขีดความสามารถความเป็นผู้นำ ด้าน Food Provider และก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย ตั้งเป้าจะมีรายได้โตขึ้น 10% ในทุก ๆปี

ผ่าแผน “CPRAM Transformation Roadmap”
ยกระดับองค์กรสู่ CPRAM 4.0 รับเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซีพี แรม จำกัด มุ่งมั่นทำงานด้วยปณิธานอันแรงกล้าการทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความอร่อย ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสองความต้องการของลูกค้า สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจที่ต้องโฟกัสเพิ่มขึ้นแม้ซีพีแรมจะมีตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว แต่การทำงานที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นต้องรับฟังข้อมูลทุกๆด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาประกอบให้รอบด้าน จึงจำเป็นต้องมีการรับฟังคำแนะนำ ความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพราะตลาดการผลิตอาหารมีลูกค้าเยอะมาก ความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็หลากหลาย กำลังซื้อแตกต่างกัน ต้องนำมาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าให้มีความชื่นชอบและรักในสินค้าของทางซีพีแรมที่ผลิตสู่ตลาดในทุก ๆ ตลาด

อีกทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซีพีแรมจึงต้องปรับตัวยกระดับองค์กรสู่ CPRAM 4.0 ของการทำธุรกิจระยะ 5 ปีจากนี้ เรียกว่าพลิกการทำธุรกิจด้วยความคิดใหม่ทำใหม่ และมีรูปร่างใหม่ๆ เปรียบเหมือนหนอนไปสู่ผีเสื้อมีระยะเวลาในการฟักตัวเป็นดักแด้ เป็นผีเสื้อและโบยบินสู่โลกกว้างอย่าง เฉกเช่นเดียวกับซีพีแรมที่จากนี้การทำธุรกิจจะมีการฟักตัวเหมือนดักแก้ในช่วงปีพ.ศ. 2561-2563 จะมีการเฟ้นหาเทคโนโลยีของตนเองมาใช้ผลิตสินค้าโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้สูญเสียงบประมาณ ใช้คนทำงานที่น้อยที่สุด” กรรมการผู้จัดการ ซีพีแรม กล่าว

<>ปี’64 พร้อมนำเสนอสินค้าครบทุกตลาด
เตรียมจัดตั้ง FTEC ยกระดับขีดความสามารถอุตฯ อาหารไทย

ในปีพ.ศ.2564 จะเป็นปีที่ซีพีแรมจะพร้อมนำเสนอสินค้าสู่ทุก ๆ ตลาดอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชียในยุคที่ 7 ด้วย “CPRAM Transformation Roadmap” ซึ่งประกอบด้วย Organization Transformation, New Business(Vending Machine, Catering Service), Digitalization, และ Robotization นอกจากนี้ ซีพีแรมเตรียมจัดตั้ง FTEC (Food Technology Exchange Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือ และประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยนักวิจัย นักพัฒนา และผู้ใช้ ใน 3 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ Biotech, Digitech และ Robotech สู่ความยั่งยืนของอาหาร รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำจวบจนถึงปลายน้ำมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้าน Food 3 S ประกอบด้วย Food Safety, Food Security และ Food Sustainability ให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหารของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย

ปี’62 ลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้า 200-300 ล้านบาท
เน้นอาหารยุคใหม่ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

วิเศษ กล่าวว่า สำหรับงบการลงทุนในแต่ละปี ซีพีแรมจะยังคงวางแผนด้านลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมศึกษาทิศทางเทรนด์อาหารและข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้งบลงทุนในแต่ละปี เพื่อก้าวให้ทันยุคที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งปกติในแต่ละปีจะใช้งบการวิจัยและพัฒนาสินค้าใส่เทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นได้เองลงไปในกระบวนการผลิตประมาณ 150-200 ล้านบาทเพื่อรักษามาตรฐานในการผลิต แต่ปีพ.ศ.2562 นี้ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 200-300 ล้านบาทในการทำวิจัยและพัฒนาสินค้า มีการนำไปใช้ในด้านของเทคโนโลยี โรงงาน ศูนย์วิจัยต่างๆ พร้อมทั้งอบรมพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ช่วยในการผลิตโดยเฉพาะอาหารยุคใหม่เฉพาะกลุ่มเจาะจงความต้องการมากขึ้น เช่น อาหารสำหรับเด็ก อาหารสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว ซึ่งต้องการอาหารคุณสมบัติพิเศษ มีการดูดซับเข้าร่างการที่ดีหลังจากรับประทานเข้าไปแล้ว ไม่เผ็ด หวาน เค็ม สำหรับผู้ป่วยที่ต้องดุแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน หรืออาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะ เช่น นักมวย นักกีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนล่วงหน้า 5 ปี เพื่อให้มีรายได้แตะ 30,000 ล้านบาทตามเป้าที่วางไว้

ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที่ 20,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 10 % ทุกปี

ในปีพ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ซีพีแรม สามารถสร้างรายได้ประมาณ 17,000 ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ.2562 นี้ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายอาหารพร้อมรับประทาน 65% และเบเกอรี่ 35% จากผลิตภัณฑ์กว่า 900 SKUsโดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จำกัด เช่น แบรนด์เจด ดราก้อน, แบรนด์เลอแปง, แบรนด์เดลี่ไทย, แบรนด์เดลิกาเซีย, แบรนด์ซีพีแรม แคทเทอริ่ง, และแบรนด์ฟู้ดดี้ดี เป็นต้น มีจำหน่ายผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 20,000 แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจากนี้ซีพีแรมได้ตั้งเป้าหมายรายได้จะโตขึ้น 10% ปีในทุก ๆปี

ซีพีแรมลงทุน 4,000 ล้านบาท สร้างโรงงานเพิ่มอีก 5 แห่ง รวมเป็น 7 แห่ง

ปัจจุบัน ซีพีแรม มีโรงงาน 7 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานเดิมที่โรงงานบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพฯ และได้ก่อสร้างเพิ่มอีก 5 แห่ง โดยเป็นโรงงานใหม่ 2 แห่ง คือโรงงานลำพูน และโรงงานสุราษฎร์ธานี และอีก 3 แห่งในที่เดิม คือโรงงานชลบุรี โรงงานขอนแก่น และโรงงานบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี ด้วยงบลงทุน 4,000 ล้านบาท เพื่อเน้นการผลิตสินค้าเมนูท้องถิ่นรองรับความต้องการบริโภคของลูกค้าในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น 25-30 % และลดเวลาในการกระจายสินค้าออกจากโรงงานสู่ร้านค้าในส่วนภูมิภาคจากเดิม 6-7 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง

แก้ปัญหาทั้งเชิงลึก- เชิงกว้างอย่างรอบด้าน
ส่งเสริมให้มีสตาร์ทอัพใหม่ภายในองค์กร

วิเศษ กล่าวว่า ในการทำงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ซีพีแรมใช้หลักและแนวทางในการแก้ปัญหาตามแผนการดำเนินงานและแผนเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดการให้ส่วนต่าง ๆในระบบสายงาน ระบบการผลิตขับเคลื่อนให้ไปด้วยกันอย่างไม่ติดขัด ดูแลตลอดห่วงโซ่ ตลอดการทำงานให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ที่สำคัญ ซีพีแรมจะไม่ทอดทิ้งพนักงานที่ร่วมทำงานด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดีกับซีพีแรม เช่น ในช่วงปัญหาภัยแล้ง บริษัทฯ ประสบปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์สินค้าจากต้นน้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตจากแหล่งที่ซีแรมได้ตกลงทำสัญญากับดีลเลอร์รายย่อย ทำให้สินค้าขายขาดแคลน ก็จะมีวิธีหาสินค้าจากพื้นที่อื่น ๆที่ใกล้เคียงกันมาทดแทน แต่จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างเดียวกันชนิดเดียวกันมาผลิตไม่ให้เกิดการผลิตออกมาแล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างรอบด้าน มีหัวหน้าคนงานในแต่ละพื้นที่รายงานปัญหาเข้ามาทุกๆวัน พูดคุยผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและพร้อมที่จะตัดสินใจหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้น

“การทำงานแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องนั้นย่อมมีทั้งที่ถูกและผิด ลดหลั่นกันไปตามสายงาน ไม่มีใครเก่งและรู้ไปทุกอย่างต้องอาศัยทีมงานในการช่วยกันทำงานให้เกิดความคล่องตัวผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ทำงานร่วมกันไม่มีใครในซีพีแรมทำงานเพียงลำพัง นอกจากนี้ ทางซีพีแรมจะมีการส่งเสริมให้มีสตาร์ทอัพใหม่ ๆเกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนนำเสนอความคิดได้อย่างเสรี ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะเกิดความคิดรูปแบบการมีสตาร์ทอัพใหม่ๆมาใช้ในองค์กรแล้วยังช่วยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์การทำงานภายในองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย” วิเศษ กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  จับตาการพัฒนาแหลมฉบังสู่ Smart City สอดรับนโยบาย EEC  [18 เม.ย. 2562]

•  ราชบุรีโฮลดิ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น “บมจ. ราช กรุ๊ป ” มุ่งสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียแปซิฟิก [18 เม.ย. 2562]

•  “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7  [12 เม.ย. 2562]

•  อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชนในงาน “Mobile Learning Week 2019” [12 เม.ย. 2562]

•  นักดาราศาสตร์เผยภาพ “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  [11 เม.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260