พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่28
กุมภาพันธ์ 2562

» Experian ประกาศลงทุน Experian X Labs เพิ่มขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน


เอ็กซ์พีเรียน (Experian) บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการสารสนเทศ (Information Service) ประกาศขยายตัวและลงทุนเพิ่มขึ้นใน Experian X Labs ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีฐานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและเป็นศูนย์แห่งความร่วมมือของ Experian แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) สำหรับการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ล้ำยุคโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค อาทิ ทำให้ประชากรกลุ่มที่เดิมเข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงิน (Unbanked) สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ (Financial Inclusion)

ทั้งนี้ ทีมงาน Experian X Labs ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล สถาปนิกผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะเติบโตให้ได้ถึง 10 เท่าภายในปี 2020 (พ.ศ.2563) อย่างก้าวกระโดดนับจากที่ทีมบุกเบิกเริ่มระดมกำลังกันขึ้นเมื่อปี 2017 (พ.ศ.2560) การสร้างบริการทางการเงินสำหรับประชากรกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงินเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (1) การสร้างบริการนี้ขึ้นจะช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการทางการเงินและได้รับความรู้ทางการเงินซึ่งจะนำไปสู่โอกาสและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคนี้

ทีมงาน Experian X Labs ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) การวิเคราะห์ขั้นสูงและการเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินของภูมิภาค APAC ทั้งนี้การขยายตัวล่าสุดของ Experian DataLabs (2) มีบทบาทสำคัญ (Integral Role) ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยโดยจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อบังคับต่าง ๆ (Compliant) ของทางการและมีความปลอดภัย เพื่อทำการทดลองด้านข้อมูลและการร่วมมือกันวิจัย

โมฮาน จายารามาน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคของหน่วยงานบริการการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและบริการข้อมูลธุรกิจของ Experian Asia Pacific กล่าวว่า นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการทำงานของเราที่ Experian ด้วยการจับคู่ประเด็นทางสังคมที่สำคัญกับการปรับโซลูชั่นของเราให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ Experian X Labs สามารถนำข้อมูลที่หามาได้จากแหล่งข้อมูลทางเลือกอื่น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประเมินให้เครดิตของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้และอัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถนำมาช่วยสร้างอัตลักษณ์ทางการเงิน (Financial Identities) สำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารในภูมิภาคเอเชียได้

Experian X Labs อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมถึง Experian X Score โซลูชั่นที่จะมาช่วยจับคู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยการใช้ข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้บริโภคมากกว่า 200 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเหล่านี้ทำตามโซลูชั่น Prove-ID ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ของ Experian ในประเทศอินเดีย (3) ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบตัวตนและที่อยู่อัตโนมัติจะช่วยให้ชาวอินเดียที่ด้อยโอกาสกว่า 7 ล้านคนเข้าถึงบริการของรัฐบาลและบริการทางการเงิน Prove-ID ทำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่สำคัญ ๆ จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและช่วยให้ธนาคารตรวจสอบลูกค้าในอัตราที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Experian X Labs เป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มให้องค์กรสำหรับการทำงานร่วมมือกันกับเหล่าบริษัท Start up ผู้ให้บริการ Fintech ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ทีมงานยังทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชั่นสำหรับใช้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยใช้ความเชี่ยวชาญหลักของ Experian ในด้านการพัฒนาบริการช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงิน การชำระเงินทางดิจิทัลและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยตัวเอง (Consumer Enablement) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา

นอกเหนือจากการพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้ว Experian X Labs จะยังคงมีบทบาทสำคัญในความพยายามของ Experian ที่จะสร้างตลาดการเงินดิจิทัลในภูมิภาคนี้ รวมถึงการจับคู่โซลูชั่นทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

(1) Financial inclusion for Asia’s unbanked, The World Bank, 30 April 2018

(2) State-of-the-art DataLab in Singapore focusing on breakthrough experimentation with data to drive an increase in financial inclusion across Asia where 1 billion people remain unbanked, Experian, 11 December 2018

(3) Female Financial Empowerment: Experian backs financial-literacy and microfinance initiatives targeting 2 million disadvantaged women in Asia, AsiaOne, 7 March 2018

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260