พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่28
กุมภาพันธ์ 2562

» เอปสันปั้นธุรกิจ S-Curve ใหม่ภายใต้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก มุ่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี


เอปสัน ประเทศไทย เดินหน้าสร้างธุรกิจ S-Curve ใหม่ นำทัพ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง พรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ และหุ่นยนต์แขนกลรุกตลาดเต็มสูบ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ด้าน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ การบริการ ช่องทางจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาด มุ่งสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี เตรียมสร้างปรากฏการณ์เปิดตัวหุ่นยนต์แขนกลราคาถูกลง 35% เจาะตลาด SME และตลาดการศึกษา

ชี้เอปสันมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยี- การผลิต
คาดธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่องอีก 5 ปี

มร. โตชิมิตสุ ทานากะ กรรมการผู้จัดการ เอปสัน สิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เอปสันประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่องอีก 5 ปี โดยเอปสันมีจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีและเชี่ยวชาญด้านการผลิต ทำให้เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะทางด้านอิงค์เจ็ทและหุ่นยนต์ สำหรับอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง ซึ่งเอปสันเป็นผู้นำตลาด Ink Tank ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดใน 3 ไตรมาสของปีที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในตลาดพรินเตอร์และป้ายพิมพ์โฆษณา ส่วนหุ่นยนต์และแขนกล เอปสันกำลังมีผลงานดีเยี่ยมในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เอปสันมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

ทวนกระแสตลาดไอทีติดลบ

ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2561 ว่า ถึงแม้ตลาดไอทีโดยรวมของประเทศในปีที่ผ่านมาจะมีอัตราการเติบโตถดถอยลงอยู่ที่ -3% แต่เอปสันยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตทางธุรกิจไว้ที่ 5% โดยที่กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงทำผลงานได้ดี สามารถเติบโตได้ทั้งหมด ทั้งนี้คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณของบริษัทฯ (31 มีนาคม 2562) ผลิตภัณฑ์โปรเจ็กเตอร์จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 10% โดยมีโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูงเป็นกลุ่มที่เติบโตมากที่สุด ขณะที่พรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้น 6% สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโฟโต้ มินิแล็บ และอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มอิงค์เจ็ทพรินเตอร์จะขยายตัวขึ้น 5% โดยมาจากพรินเตอร์แท็งก์แท้ หรือ EcoTank เป็นหลัก

ส่วนตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว และปากีสถาน มีอัตราการเติบโตโดยรวม 6% ซึ่งมีปัจจัยจากการที่บริษัทฯ ได้ป้อนผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกลุ่มอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ EcoTank ทั้ง L-Series และ M-Series เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SOHO และ SME รวมถึงทำการ ตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากเลเซอร์พรินเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้นำโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง เข้าไปทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจบันเทิงและสถาบันศึกษาที่กำลังขยายตัวอย่างมาก โดยชูจุดเด่นความทนทานและคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

ยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้เอปสัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของวงจรธุรกิจ หรือ S-Curve ใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2562 จะเน้นสร้างตลาดและขยายฐานลูกค้าให้กับ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ อิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง พรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เลเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่างสูง และหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว และเป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มลูกค้า องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในช่วงแรกของการสร้าง S-Curve ใหม่ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเติบโตในประเทศไทยที่ 5% และตลาดต่างประเทศ 10% โดยในปี พ.ศ.2562 ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในประเทศ หรือปัจจัยภายนอก อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่าง จีนและสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินผันผวน อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการขยายตัวของธุรกิจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล กระแสการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีด้านการผลิตและการปฏิบัติงานสู่ระบบดิจิทัล

รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอื่น ๆ ที่ดูแลยังเติบโต 7-8% นอกจากนี้ ในหลายวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ยังเกิดกระแสความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างจริงจังมากขึ้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตใน S-Curve ใหม่นี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดัน S-Curve ใหม่นี้ไว้ 4 ด้าน ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ ช่องทางจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาด

นำทัพผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 4 กลุ่มหลักรุกตลาดเต็มสูบ
พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์ราคาถูกสำหรับ SME

สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เอปสัน ประเทศไทยมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 4 กลุ่มเข้ามาทำตลาดมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะทยอยเปิดตัวสินค้าในกลุ่มอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูงใหม่ให้ครบทั้งไลน์อัพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ SME SOHO ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าไปแทนที่การใช้งานเลเซอร์พรินเตอร์ ส่วนกลุ่มพรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อีกหลายรุ่น ทั้งในกลุ่มโฟโต้ มินิแล็บ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืองานพิมพ์ป้ายโฆษณาทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมความเร็วสูง ที่สามารถพิมพ์ตรงลงบนผ้าม้วนได้ (Direct to Fabric : DTF) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สิ่งทอระบบดิจิทัลที่รองรับการพิมพ์แบบออนดีมานด์ ใช้หมึกพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ผ้าได้หลายชนิด ซึ่งประสบความสำเร็จในตลาดอียู เช่น ประเทศอิตาลี จะเปิดตัวในไทยในเร็วๆ นี้

ขณะที่กลุ่มเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ ซึ่งเอปสันครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของตลาดนี้ เอปสันยังคงให้ความสำคัญ เพราะต้องการรักษาตลาด โดยล่าสุดได้เปิดตัวเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง 20,000 ลูเมน และเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ ความละเอียดระดับ 4K ส่วนหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งเอปสันผลิตเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมานานแล้ว มีจุดเด่นที่ความแม่นยำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา โดยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีราคาถูกลงถึง 35% เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก SME ให้สามารถนำหุ่นยนต์แขนกลเข้าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งจะมีการเปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่สามารถยกวัตถุหรือชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กน้ำหนัก 8-10 กิโลกรัม เพื่อรองรับตลาดการศึกษาอีกด้วย

ตั้งเป้า 90% ซ่อมเสร็จภายใน 1-3 วัน
ขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นเป็น 170 แห่งทั่วประเทศ

ด้านกลยุทธ์ในการบริการ ยรรยง กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนา Service Excellence หรือความเป็นเลิศในการบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจในระดับสูงและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและพัฒนาการให้บริการ พร้อมติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด ทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมสินค้า โดยตั้งเป้า 90% จะซ่อมเสร็จภายใน 1-3 วัน นอกจากนี้ ยังมีแผนจะลงทุนขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นจาก 154 แห่ง เป็น 170 แห่งทั่วประเทศในหัวเมืองรอง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง จะเพิ่มจำนวนจุดรับสินค้าหรือดรอปพอยท์ในบางจังหวัดโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาระบบการ บริหารจัดการและจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

เพิ่มจำนวน Epson Authorized Partner (EAP)
เกือบ 200 ราย ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ด้านกลยุทธ์สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้า ในปีนี้เอปสันจะทำการเพิ่มจำนวน Epson Authorized Partner (EAP) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอิงค์เจ็ทพรินเตอร์และโปรเจ็กเตอร์เป็น 170 รายทั่วประเทศ กลุ่มพรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็น 13 ราย และกลุ่มหุ่นยนต์แขนกลเป็น 10 ราย จากเดิม 6 ราย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และเจาะเข้าตลาดใหม่ๆ ได้

ผสานเครื่องมือการตลาดทั้งออนไลน์-ออฟไลน์
เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด จะมุ่งเน้นด้านการผสมผสานเครื่องมือการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าทำ Technology Showcase เพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีในกลุ่มต่าง ๆ ผ่านอีเวนท์ที่สามารถสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับ ลูกค้า โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เอปสันได้ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ในการจัดแสดงแสงเสียงงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ โดยนำเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์รุ่น EB-L25000U ที่มีความสว่างสูงถึง 25,000 ลูเมน ไปจัดแสดงเทคนิค Projection Mapping

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260