พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่3
เมษายน 2562

» สกว.จับมือ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ -ลดจำนวนรถขนส่ง


กรุงเทพฯ -3 เมษายน 2562 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ ร่วมด้วย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง “การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า พร้อมรับฟังการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบทบาทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "มหานครแห่งเอเชีย"

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.กล่าวว่า โครงการนี้ สกว.ได้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยแก่รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและประสานให้มีการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ โดยให้สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้นำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง

ทั้งนี้โครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ในโครงการระยะที่2 ซึ่งจะนำโมเดลคณิตศาสตร์คำนวณการลดจำนวนรถเที่ยวเปล่าไปใช้ในโครงการ EEC โดยโครงการฯ จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า งานวิจัยดังกล่าวใช้ City Logistics เป็นศาสตร์การบูรณาการการขนส่งสินค้าอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเขตเมือง โดยมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ( City Distribution Center:CDC) ภายในเมือง และมีการสร้างแพลตฟอร์มร่วมขน Joint Delivery System :JDS) และ Last Mile Delivery เพื่อขนส่งสินค้ารถคันเดียว สามารถลดจำนวนรถในการขนส่งแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในเมือง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260