พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่4
เมษายน 2562

» สภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป เตรียมความพร้อมจัดงาน “สภาสถาปนิก’19”


สภาสถาปนิก ร่วมกับ อารยะ เอ็กซ์โป เตรียมความพร้อมงาน “สภาสถาปนิก’19” หรือ ACT Forum’19 (The International Architect Forum and Building Technology Exposition) งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ภายในแนวคิด “REACT” (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยจะมีการแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบของ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง

พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า การจัดงานสภาสถาปนิก’19 ขึ้นเพื่อให้สอดรับและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(5) ที่กำหนดว่าสภาสถาปนิกมีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสภาสถาปนิกได้ตระหนักและให้ความสำคัญในข้อนี้ จึงได้ริเริ่มจัดงานสภาสถาปนิก’19 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีของสถาปนิกทุกสาขา จากจำนวนสมาชิกสภาสถาปนิกมากกว่า 30,000 คน ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งสถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเผยแพร่การทำงานของสภาสถาปนิก ให้รู้ เข้าใจ และทำงานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบสุขาภิบาล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะ อีกทั้งเพื่อพัฒนาผลงานของมวลหมู่สมาชิกให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน เปิดเวทีให้สมาชิกมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละสาขา มาอัพเดทงานด้านสถาปนิกให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น

“การจัดงานในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดสัมมนาระดับนานาชาติและการประชุมเชิงวิชาการ มีการเชิญวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั้ง 4 สาขา เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบ เป็นการสร้างกระบวนการทางความคิดและการพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิกให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น” นายกสภาสถาปนิก กล่าว

ประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงานสภาสถาปนิก’19 กล่าวว่า สภาสถาปนิกได้ร่วมกับ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด จัดงานภายในแนวคิด “REACT” (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง โดยต้องการสื่อถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมรวมถึงทุกวิชาชีพ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการศึกษาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคาดหวังว่างานสภาสถาปนิก’19 จะเป็นเวทีที่สำคัญของเหล่าสถาปนิกทั้งรุ่นบุกเบิกและรุ่นใหม่ ๆ ได้นำองค์ความรู้มาหลอมรวมพัฒนางานสถาปนิกของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลได้

ในส่วนของความรู้ต่างๆ จะมีการจัดสัมมนา เสวนา และประชุมเชิงวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมกว่า 30 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Forum A: The Key Note (A Forum for Inspiration เปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและสถาปนิกชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกมาถ่ายทอดการทำงาน นำเสนอผลงานต่าง ๆ เพื่อเป็นให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานสู่ระดับสากลต่อไป 2) Forum B: The Practice (Sharing Knowledge from a Master) ให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา รวม 5 ประเภทงาน ทั้งในส่วนงานศึกษาโครงการ, งานออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ และงานให้คำปรึกษาจากเหล่ากูรูสถาปนิกชาวไทยที่มีประสบการณ์ในองค์กรต่าง ๆ มาถ่ายทอดการทำงานจริง 3.) Forum C: The Innovation (Discussion for the Best Solution) งานสัมมนาที่มุ่งเน้นการแสดงวัสดุนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแบบลงลึก เพื่อการพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ตรงตามการใช้งาน ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละราย 4.) Forum D: The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) เป็นกิจกรรมที่สภาสถาปนิกให้บริการสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษาโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มสถาปนิกอาสา และยังเปิดพื้นที่และโอกาสให้สถาบันการศึกษาเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอน งานวิจัย ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำผลงานวิจัยมาติดบอร์ดนำเสนอภายในงาน แต่จะเป็นการนำเสนอของนิสิตนักศึกษาเจ้าของวิทยานิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ “ที่สำคัญนิสิตนักศึกษาเจ้าของผลงานจะได้มีโอกาสฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนในเบื้องต้นด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วสถาปนิกมักจะพูดน้อย พูดไม่ค่อยเก่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ทางคณะทำงานจะได้ทำการคัดสรรและคัดเลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงสถาปัตยกรรม เพื่อสถาปนิกทุกสาขาและเพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริงต่อไป” ประธานจัดงานสภาสถาปนิก’19 กล่าว

ศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด กล่าวถึง การจัดงานในส่วนของนิทรรศการแสดงสินค้าว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการด้านสถาปนิก การก่อสร้าง ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วประมาณ 100 ราย เช่น บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด, บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด และบริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงอัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ ด้านสถาปนิกเพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานออกแบบและก่อสร้างในปี พ.ศ. 2563 เช่น ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ, เทคโนโลยีรางน้ำฝนแนวใหม่, ประตูและกระจกตกแต่งจากยุโรป, นวัตกรรมเทคโนโลยีปิดผิว, นวัตกรรมลิฟท์อัจฉริยะจากสวีเดน และการจำลองสร้างสรรค์อาคารบ้านเรือนจากองค์ประกอบทางศาสตร์และศิลป์ ได้แก่ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง สร้างสมดุลตอบสนองความต้องการด้านวัตถุและจิตใจของมนุษย์ให้เหล่าสถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร และประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมากกว่า 500 รายจาก 30 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี มาเลเซีย และจีน

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260