พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่12
เมษายน 2562

» “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7


กรุงเทพฯ 12 เมษายน 2562 – ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 พร้อมชูบทบาทยกระดับมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมของวิศวกร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลบนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะ “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม” กับการวางทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยีโลก เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ออกใบอนุญาต และการบังคับใช้ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อผลิตและรับรองวิศวกรให้ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) /b>กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทั้งในภาคอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมในกลุ่มดิจิทัล มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก วิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เข้ามามีบทบาทหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และขับเคลื่อนการใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมหลักและดิจิทัล การผลิตและรับรองวิศวกรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในฐานะ “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องวางทิศทางและวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยีโลก ดังนั้น การประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิต ตลอดจนต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมในยุคของเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Technology Disruption) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้เข้ารับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ.2562 – 2565 ซึ่ง สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรม ที่มีบทบาทในการพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมของวิศวกร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลบนสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ โดยสภาวิศวกรจะทำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงนโยบายที่สอดรับกัน รวมถึง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ สภาวิศวกร มุ่งวางระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติและกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับวิศวกรต่างชาติ ด้วยความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อย่างไรก็ตาม สภาวิศวกร (Council of Engineers – COE) เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) และยกระดับเป็น “สภาวิศวกร” ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ออกใบอนุญาต การพัก และการบังคับใช้ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ การดำเนินงานของวิชาชีพวิศวกรรมจะต้องประกอบด้วยทักษะความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อรักษาความไว้วางใจของสาธารณชนในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งนี้ สภาวิศวกร มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาชีพของวิศวกรไทย ให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และพร้อมก้าวสู่โลกของเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้จากทั่วโลก

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260