พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันจันทร์ที่29
เมษายน 2562

» สภาวิศวกร เฟ้นคุณภาพ วิศวกรรุ่นใหม่ ติวเข้มสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า เพื่อเดินหน้าหนุนวิศวกรรุ่นใหม่ให้ก้าวหน้า มีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้น แข่งขันในความเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

สภาวิศวกรจึงดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตวิศวกรรมจบใหม่ แบบเข้มข้น เพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา ในระดับภาคีวิศวกร ตลอดจนการเลื่อนระดับสู่สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร อย่างต่อเนื่อง โดยในระดับภาคีวิศวกร จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรุงเทพฯ และสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด ที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะทำการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ในส่วนการขอเลื่อนระดับ จัดให้มีการแนะนำวิธีการขอเลื่อนอย่างละเอียด ชัดเจน และปฏิบัติได้ รวมไปถึงการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีวิศว กรรมใหม่ๆ

“ในบทบาทสภาวิศวกรซึ่งมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน 7 สาขานี้ บัณฑิตที่จบมาแล้ว หากต้องการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อไปประกอบวิชาชีพ จะต้องทำการสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และในกระบวนการสอบเลื่อนระดับ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องมีความพร้อม องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เป็นอย่างดี” เลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวท้ายสุด

อนึ่ง 7 สาขาวิศวกรรมควบคุม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ เคมี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้มาก

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260