พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่10
พฤษภาคม 2562

» รมว.คมนาคมเปิดงานสัมมนาแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งฯ ครั้งที่ 2


กรุงเทพฯ - 10 พฤษภาคม 2562 : ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด OTP: We make the best for all ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดขึ้นเพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน และรับทราบข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯ ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ โดยได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 4 แห่ง ที่ยังไม่ได้ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน ได้แก่ สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สถานีรถไฟความเร็วสูง จ.ขอนแก่น และท่าเรือสีชัง (เกาะลอย) จ.ชลบุรี เพื่อวางเกณฑ์การออกแบบและคัดเลือก เพื่อปรับปรุงเป็นต้นแบบในปีพ.ศ.2562 ต่อไป

ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สมัยก่อนการออกแบบด้านคมนาคมระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้คำนึงถึงคนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก ปัจจุบันด้วยกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก หรือ SDGs มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บรรจุเรื่องความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ

ในส่วนของยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ในอดีตการปฏิบัติเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน ในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะต้องจัดสรรและพัฒนาต่อไป เช่น รถไฟออกแบบให้เป็นรางคู่ สำหรับรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ ออกแบบให้ชานชาลาเสมอกับตัวสถานี เป็นต้น

สำหรับการประกวดฯ มีผลงานที่ชนะเลิศจำนวน 3 ทีมจาก 4พื้นที่ ได้แก่ 1.ภาคเหนือ พื้นที่การออกแบบสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่2 โดยทีมคนบ้านเฮา ประเภทประชาชนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งคว้ารางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท 2.ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่การออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง จ.ขอนแก่น โดยทีม Shea Butter ประเภทอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.ภาคใต้และภาคตะวันตก พื้นที่การออกแบบท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก พื้นที่การออกแบบท่าเรือศรีราชา (เกาะลอย) จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 3 ทีมจะได้รับโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล 50,000 บาท และเงินสนับสนุนการทำ VR อีก 30,000 บาท

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260