พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่15
พฤษภาคม 2562

» ไทยออยล์ - GPSC ลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU


กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) และบริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย หน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) วงเงิน 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง ป้อนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2566

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อ-ขายหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit ) หรือ ERU กล่าวว่า การพัฒนาโครงการหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit หรือ ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) นั้น จะใช้กากน้ำมัน (Pitch) ที่ได้จากโครงการ CFP เป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งการลงนามซื้อ-ขายหน่วย ERU ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยจะมีต้นแบบของการพัฒนาโครงการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยนำกากน้ำมันที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการกลั่นได้อีกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและธุรกิจไฟฟ้า เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP กล่าวว่า โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ดังกล่าว ไทยออยล์มีแนวทางจะจัดหาผู้สนใจลงทุนในหน่วย ERU แทนการลงทุนจัดสร้างเองทั้งหมด เพื่อเป็นการลดภาระเงินลงทุนในโครงการ CFP และได้พิจารณาเห็นว่า GPSC มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ลงทุนหน่วย ERU เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจไฟฟ้า มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการหน่วยผลิตไฟฟ้า และมีความเข้าใจในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี การที่ GPSC เข้าลงทุนในหน่วย ERU จะทำให้ไทยออยล์ลดภาระการลงทุนในโครงการ CFP ลงประมาณ 15% ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถร่วมกับ GPSC บริหารจัดการและควบคุมดูแลคุณภาพในการดำเนินโครงการ CFP และหน่วย ERU ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคงในการผลิต และดำเนินการเกี่ยวกับ Plant Optimization ของโรงกลั่นได้เช่นเดิมอีกด้วย โดยปริมาณกากน้ำมัน (Pitch) ที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ERU จะมีปริมาณ 1,200 ตันต่อวัน

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวว่า การลงนามสัญญาซื้อขายหน่วยผลิตพลังงาน ERU กับ ไทยออยล์ นั้น ทาง GPSC ได้ดำเนินการผ่าน บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC ในการเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 175 ตันต่อชั่วโมง มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,113 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตในธุรกิจจากเชื้อเพลิงในรูปแบบที่แตกต่างออกไป และเป็นการต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตในการสร้างเสริมประสบการณ์ของการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลายในการนำกากน้ำมันที่เหลือจากกระบวนการกลั่นมาเป็นเชื้อเพลิง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ GPSC ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็น Power Flagship ให้กับกลุ่ม ปตท.ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

สำหรับการชำระเงินให้กับไทยออยล์ นั้นในสัญญากำหนดเวลาชำระ 4 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562-2565 โดยในงวดแรกปี พ.ศ.2562 นี้ ภายหลังจากการลงนามสัญญาฯในวันนี้แล้วจะจ่าย 2% หรือราว 400 ล้านบาท หลังจากนั้นจะทยอยจ่ายอีก 3 งวดภายในปี พ.ศ. 2565 ให้ครบจำนวน 20% ของวงเงินลงทุน หรือ 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และในปีพ.ศ. 2566 จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาชำระให้กับไทยออยล์ ในส่วนที่เหลือทั้งหมด อีก 80% และคาดว่าจะสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์หน่วย ERU ได้ภายหลังชำระเงินให้ทั้งหมดได้ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2566

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ (Synergy) ในกลุ่ม ปตท. โดย ไทยออยล์ซึ่งเป็นแกนนำด้านการกลั่นและปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. และ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.บรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย ERU ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมตามธุรกิจหลัก (Core Business) และใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการกลั่นและไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศของกลุ่ม ปตท.ตลอดจนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์Thailand 4.0 ของภาครัฐร่วมกัน

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260