พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่21
พฤษภาคม 2562

» Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน


Airbnb บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน จับมือ ธนาคารออมสิน ธนาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 106 ปี ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ ให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น โดยบูรณาการและฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มระดับโลกของ Airbnb ที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก ในการทำจองโฮมสเตย์ผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถจองที่พักจริงได้ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการบริการอย่างดีเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศไทย คู่ขนานไปกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเติบโต และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเมืองรองต่าง ๆ ผ่านการท่องเที่ยว

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารออมสิน จะดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอสินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วน Airbnb ได้ดำเนินการนำร่องต้นแบบฝึกอบรมเทรนเนอร์เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยมีจุดมุ่งหมายบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำและใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มของAirbnb ที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกมาทำตลาดให้กลุ่มโฮมสเตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำทักษะและความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดกระจายสู่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆของธนาคารออมสิน

จากโครงการนำร่องดังกล่าว ทาง Airbnb และธนาคารออมสินได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Homestay 2018 โฮมสเตย์มีสไตล์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮมสเตย์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย

ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การดำเนินการของธนาคารยึดหลักกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน โดยร่วมมือกับ Airbnb เป็นการเพิ่มช่องทางตลาด โดยธนาคารออมสินต้องการบูรณาการและสอนให้ชาวบ้านเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มระดับโลก ในการทำโฮมสเตย์และสื่อสารตลาดออนไลน์ สามารถจองที่พักจริงได้ ซี่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์เหล่านี้จะเป็นผู้มีองค์ความรู้พร้อมที่จะเป็นผู้มอบประสบการณ์ด้านการบริการอย่างดีเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเริ่มโครงการมา 2-3 ปีแล้ว ในปีพ.ศ.2561 ได้จัดทำโครงการ Smart Homestay มี100 ชุมชนโฮมสเตย์เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันธนาคารออมสินมีการขยายสินเชื่อเบื้องต้น 28 ล้านบาทให้โฮมสเตย์กว่า 300 ราย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยโฮมสเตย์สามารถกู้ได้รายละ 50,000 -1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ ขณะนี้ธนาคารออมสินมี Social Branch เพื่อให้คำแนะนำเรื่องโฮมสเตย์และปล่อยสินเชื่อ 100 สาขา จากปัจจุบันที่มีสาขาทั้งหมด 1,067 สาขา และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโฮมสเตย์

“สินเชื่อโฮมสเตย์วงเงินไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ต้องการให้เป็นชุมชนโฮมสเตย์ ถ้าองค์ประกอบไม่ครบ ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ม่อนแจ่มมีชุมชนชาวม้ง ชาวบ้านหลายครัวเรือนรวมตัวกัน สามารถพักได้หลายคน พร้อมกับมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนใกล้เคียง ร้านอาหาร ของที่ระลึก หากชุมชนรวมตัวกันทำธุรกิจโฮมสเตย์ ทำให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น” ชาติชาย กล่าว

ไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb กล่าวว่า การท่องเที่ยวท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทรงพลังและมีส่วนสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างก็มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ส่งผลห้ธุรกิจการให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกลายเป็นที่นิยมและแนวโน้มการท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับโฮมสเตย์เป็นรูปแบบที่พักที่ได้รับความนิยมมากบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในปัจจุบัน โดยชุมชนของผู้เป็นเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้น แต่กระจายไปตามเมืองรองในจังหวัดอื่น ๆ อาทิ นครสวรรค์ และเชียงราย เป็นต้น

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน องค์กรซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการใช้ดิจิทัลเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการธุรกิจบริการกับเครือข่ายระดับโลกในการสร้างและยกระดับการให้บริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” ไมค์ ออร์กิล กล่าว

ด้านนิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่ม ประกอบกับสามีทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวอยู่ก่อนหน้านี้ จึงตัดสินใจสร้างบ้านไม้เพื่อให้เช่าขึ้นมา ในตอนแรกคิดว่าจะเปิดให้คนไทยได้มาเช่าแต่รู้สึกว่าน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า เพราะในละแวกนี้ไม่มีบ้านไทยลักษณะนี้ ในตอนนั้นได้มองที่จะลิสต์ใน OTA หลายแห่ง แต่ตัดสินใจว่าลิสต์ใน Airbnb น่าจะเหมาะสมกับความต้องการของเรามากกว่า เนื่องจากแพลตฟอร์มเซ็ตอัพไม่ยาก ใช้งานง่าย และปลอดภัย โดยเจ้าของที่พักสามารถควบคุมวันที่ต้องการให้เช่าได้ การเปิดที่พักผ่าน Airbnb นั้นทำให้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วิชิต เมธาอนันต์กุล ผู้ประกอบการม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ 1 ใน 10 ผู้ชนะการประกวดการแข่งขัน GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ 2018 กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ได้เข้าร่วม และ เรียนรู้โดยตรงจากแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Airbnb ปัจจุบันแขกผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นคนไทย ทั้งนี้เราได้วางแผนที่จะใช้ Airbnb เป็นเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้เข้าถึงนักเดินทางจากทั่วโลกได้

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260